Categorii
poezii

Să curgă râuri


Să curgă râuri binecuvântarea
S-aducă pace-n sufletul trudit
Şi să dispară totată întristarea
Ce adesea a umbrit cărarea
Să prindă viaţă cel ce-i obosit.

Să vină râuri de viaţă
S-aducă al păcii drag alin
Şi să dispară orice ceaţă
Ce împiedică o nouă dimineaţă
Să vină cu al ei festin.

Iar stropii harului să cadă
Peste al vieţii sec ogor,
Ca ce este uscat, să nu se vadă,
În mugurii care răsar grămadă
Să înflorească al harului izvor.

La poarta îndurări fără seamăn
Ne aşezăm cu suflet temător,
Te chemăm cu al nostru geamăt
Cu sufletul cuprins de freamăt
Să laşi să curgă Sfânt Izvor.

Amin
Greta Andreica
25 ianuarie 2013

Categorii
poezii

Lupta prin credinţă

” Ci fiecare este ispitit, când este atras de pofta lui însuşi şi momit.
Apoi pofta, când a zămislit, dă naştere păcatului; ” Iacov 1. 14-15
” o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, prin credinţă şi care duce la credinţă, după cum este scris: „Cel neprihănit va trăi prin credinţă.” Romani 1. 17

Scârbă mi-e acum de mine, de ce e pământesc,
Când analizez mai bine, felul cum trăiesc.

Caut să am biruinţă în fiecare ceas,
Când de pofta cea haină, iarăşi sunt atras.

Hotărâre iau degrabă, să mă lupt cu foc,
Când în minte ispitirea iar îşi face loc.

Lupta-n duh e-nverşunată, pofta mă momeşte
Iar păcatul de mă prinde, viaţa mi-o robeşte.

O, Isuse, alerg la Tine, în duh adânc zdrobit,
Şi te rog dă-mi biruinţă, când sunt ispitit!

Că în luptă fără Tine, nu există biruinţă,
Lupta-n duh e câştigată, când se luptă prin credinţă!

Ea, credinţa, când e mare, naşte fapta biruinţei.
Drumul spre această stare, este calea pocăinţei.

Amin, 16 Ianuarie 2013
Greta Andreica

Categorii
poezii

Dragostea să se arate

Dragostea să fie în toate.
Scrie clar în Sfânt Cuvânt,
Vă iubiţi frate pe frate,
Dumnezeul nostru-I Sfânt!

Toată lumea să cunoască,
Voi în lume sunteţi fraţi!
Sfinţii pot să se iubească
Deci în părtăşie staţi!

Te întreb azi ce făcut-ai
De când eşti la pocăinţă?
Câte sarcini tu putat-ai
Pentru fraţii de credinţă?

Dacă mersul pe cărare
Ţi-este greu, anevoios,
Eu îţi pun o întrebare:
-Sigur mergi după Hristos?

Este timpul cercetării,
Zilele, se duc pe rând…
Va venii clipa plecării
Din viaţa pe pământ.

Domnul îţi vorbeşte astăzi,
Te trezeşte-n graba mare,
Vino şi te pocăieşte,
Ca să poţi găsii iertare.

Când sudoarea rece a morţii,
Curge peste a ta viaţă,
Prea târziu în faţa porţii
să-ţi pui rânduială-n viaţă!

Cât mai ai viaţă-n tine,
Te smereşte în căinţă.
Te analizează bine,
Te îmbracă-n pocăinţă.

Ca la ceasul cel din urmă,
La a morţii rece vamă,
Când viaţa ţi se curmă
Tu să nu ai nici o teamă!

Amin. Zalau,07 Ianuarie 2013
Greta Andreica