Categorii
poezii

Pe pamant strain


Pe pământul unde Tu m-ai aşezat
Ciocârlia cântă după sfântu-Ţi sfat
Sufletul în taină îţi vorbeşte
Este toamnă iar, pământul rodeşte.

Schimbă-n mine Doamne ce este firesc
Că se duce vremea şi îmbătrânesc
Este toamnă Doamne, asta ştiu prea bine,
Roadele din mine însă sunt puţine.

Cel rău tot loveşte cu ciocanul lui
Ţărâna tresare, tremură-un gutui
Frunze cad deavalma, totul se.ofileşte
Se frământă lutul, iarna se zăreşte.

Cum să trec prin iarnă sfinte Dumnezeu
Când sărac e straiul care îl am eu?
Hainele-s puţine asta vreau să spun
Iar încălţămintea s-a tocit pe drum.

Pune peste mine haina Ta de Har
Să nu-mi fie toată truda în zadar
A neprihănirii fapte să mă însoţească
Sprijin să îmi fie propteaua-ţi cerască.

sept. 2011