Categorii
devoţional

Faptele credinţei

Prin credinţa în Hristos se capătă neprihanirea şi această neprihănire trebuie să te ducă la o credintă vie care naşte faptele bune, pe care Dumnezeu le-a pregătit ca să umblăm în ele.

„Deoarece în ea este descoperita o neprihanire pe care o da Dumnezeu, prin credinta si care duce la credinta, dupa cum este scris: „Cel neprihanit va trai prin credinta.”(Romani 1. 17)

Domnul vrea ca această stare de neprihanire să ne ducă la o credinţă vie în care să avem puterea să trăim fără păcat.
Credinţa trebuie să fie aşa de puternică ca să putem trăi făcând doar faptele credinţei pregătite anume de Dumnezeu ca să umblăm în ele.

„Caci noi suntem lucrarea Lui si am fost ziditi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregatit Dumnezeu mai dinainte, ca sa umblam în ele.(Efeseni2.10)

„Cu mult mai mult cei ce primesc, în toata plinatatea, harul si darul neprihanirii, vor domni în viata prin acel Unul singur, care este Isus Hristos!(Romani5.17)

Să realizăm minunea descrisă în versetul mai sus menţionat: SĂ DOMNEŞTI ÎN VIAŢA ACEASTA PRIN HRISTOS, adică Dumnezeu mă poate adânci într-o relaţie deosebită cu El prin cunoaşterea Sa. Nu prin puterea mea ci prin ceea ce cunosc eu despre Dumnezeu. Puterea Harului se vede cu mult mai mult în profunzimea cunoaşterii lui Dumnezeu.

„Ci cresteti în harul si în cunostinta Domnului si Mântuitorului nostru Isus Hristos.” (2 Petru 3.18)

Doar crescând în Har prin puterea credinţei vom putea pătrunde mai adânc în cunoaşterea lui Dumnezeu.

„De aceea, dati-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastra fapta; cu fapta, cunoştinţa;
cu cunostinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, rabdarea; cu rabdarea, evlavia;
cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni.(2Petru1,5-7)

Silinţa despre care ne vorbeşte Biblia în 2Petru, nu este egală cu puterea proprie pe care o putem dezvolta noi în lăuntrul nostru.

Nu eu trebuie să mă silesc sa fac bine, ci credinta puternică care este în mine, mă determină să fac fapte bune, le naşte în mine.

Când vreau ca prin silinţa mea să am fapte bune, este total greşit!

Credinţa mea va avea fapte prin harul lui Dumnezeu.
Credinta vie=fapte bune care se nasc prin puterea credintei care există în om.

Având o credinţa vie putem domni în viata împreună cu Hristos.
Fagaduintele lui Dumnezeu te fac partaş firii Dumnezeieşti.
„Cu mult mai mult cei ce primesc, în toata plinatatea, harul si darul neprihanirii, vor domni în viaţă prin acel Unul singur, care este Isus Hristos!(Romani5.17)

Zalau 09 Mai.