Categorii
poezii

Ghetsimani


E Isus în Ghetsimani
Este joi spre seară
Cu poverii de mii de ani
A uitat şi de duşmani
În grădină afară

Se plecă printre măslini
Să se roage-n tihnă
L-aşteptau bătăi şi spini
Îl pândeau în drum străini
Nu avea odihnă.

Lupta grea din Gheţsimani
Transformă sudoarea-n sânge,
Dar cohorta de duşmani
Preoţi, vânzători, tirani,
Nu L-a putut frânge!

Lupta o ducea în duh,
Grea povoara de păcate!
Mii de duhuri în văzduh…
Se luptau cu mult năduf
Dar le-a-nfrânt pe toate!

Se înfiorase în Duh
Cum o să se poată?
Ca păcatul din văzduh
Sa se interpuna-n duh
De Tatăl să-l despartă?

El a fost de la început
Cu Tatăl în lucrare?
Toate prin El s-au facut
Desparţirea e prea mult
Şi cumplit îl doare!

A venit atunci de sus
Din patria cerească,
Mesager pentru Isus
să-i aducă Har nesps
Ca să-L întărească!

Şi s-a ridicat Isus
Întărit în Sine!
Hotărât precum a spus
Tatălui i-a fost supus,
Că ne-a vrut doar bine!