Categorii
poezii

Nu poţi fi şi sfânt şi demon,Curge harul cel măreţ astăzi pe pământ,
Din teluric, păcătos, poţi ajunge sfânt!

Harul iartă tot trecutul greu şi păcătos,
Te edifică, te spală, jertfa lui Hristos.

Dar odată ce-ai intrat în măreţul Har
Nu poţi face ce voieşti, trăind în zadar.

Harul te ajută-n toate să fii transformat
Dacă-n Jertfa din Golgota tu ai fost spălat.

Poţi trăi doar prin credinţă, fără de păcat,
Cum Hristos în lumea noastră, s-a păstrat curat.

Cine calcă pe-a Lui urme va creşte mereu
Şi va birui în viaţă tot ce este greu.

Nu poţi fi şi sfânt şi demon, de eşti cu Hristos,
Traiul tău în astă viaţă va fi luminos.

Nu te înşela degeaba chiar de cânţi frumos,
De nu ai viaţă sfântă, nu eşti cu Hristos!

Nu poţi spune în biserici că tu î-L iubeşti,
Când în viaţa ta în taină, în păcat trăieşti.

Poţi să predici cât voieşti dragostea, iubirea,
Dacă n-ai viaţă sfântă, ţi-ai ratat menirea.

Poţi să înşeli aici pe oameni că trăieşti frumos
Însă nimeni nu-l înşală pe Isus Hristos.

E semnalul cel din urmă, astăzi te trezeşte.
Şi prin lupa Lui Hristos viaţa o priveşte.

Nu-i păcat să mori creştine fără de Hristos
Şi să pierzi pe totdeauna raiul glorios?

Astăzi Domnul îţi vorbeşte prin al meu cuvânt
El aşteaptă după tine… să devii un sfânt!

Greta Andreica
22 Martie 2013

Categorii
poezii

O Mire drag!


Mă-nalţ spre tronul Tău de slavă
Şi mă închin cu umilinţă,
Că din făptura mea firavă
Făcut-ai steag de biruinţă!

M-ai ridicat pe înalte trepte
Şi m-ai umplut de sus cu har,
Îngeri ai pus să mă aştepte
Să nu mai bântui în zadar.

Am fost pierdut în lumea largă
Mergând mereu spre nicăieri,
Tu mi-ai schimbat viaţa întreagă
M-ai pus pe calea către cer.

Ai pus iubirea Ta în mine
M-ai uns cu undelemnul Sfânt,
M-ai învăţat să fac ce-i bine
Dându-mi lumină din Cuvânt.

Făcut-ai să ţâşnească-n mine
Izvoarele din cer se sus,
Ce adus-au bucurii divine
Şi haruri ce sunt de nespus.

Am cunoascut deodată totul…
Chiar dacă într-un ceas târziu,
În viaţă Tu mi-ai fost suportul
De ce m-ai uns cu Har… nu ştiu!

Ştiu doar că fost-am un nevrednic
Că zilnic am păcătuit,
Iar Tu un Dumnezeu puternic
Atât de mult pe mine m-ai iubit!

Acuma când privesc în urmă
La tot trecutul meu hidos,
Sunt fericit că sunt în turmă
Că toate mi-ai iertat Cristos!

Eu meritam doar osândire
În felu în care m-am purtat,
Tu mi-ai adus o izbăvire
Ai şters pe veci al meu păcat.

O Mire drag, Stăpân destoinic
Doar dragostea mi te-a adus,
Eu mă închin ca rob nevrednic….
Că sus pe cruce, Te-ai lăsat străpuns.

O veşnicie întregă scumpe Mire
N-o să-mi ajungă să îţi mulţumesc,
Că m-ai salvat de veşnica pieire
Şi-n dar mi-ai pregătit un Rai ceresc.

Greta Andreica
03 Martie 2013

Categorii
poezii

O cât aş vrea!


O cât aş vrea să pot să spun
La cei ce-s în pierzare,
Cât este Domnul meu de bun
Sub ocrotirea Sa să-i pun
Sub marea Sa îndurare.

O cât aş vrea să fiu un far
Ce lumii să arate,
Că e un ultim ceas de har,
Că mântuirea e în dar,
Cum scrie în sfânta Carte.

Să pot să duc vestea împăcări
În lumea asta largă,
În lungul şi în largul zării,
Să spun că Sângele iertării
Mai spală vina întreagă.

O cât aş vrea să îi aduc
Pe toţi, pe toţi, la Cruce,
Să strig că vremea-i în amurg
Cei ce-L resping în Iad ajung,
Iar şansa lor se duce!

O cât aş vrea să fiu mai sfânt
Făcând doar ce e bine.
Cu nou imbold, cu sfânt avânt
Să strig mereu al Său Cuvânt
Şi să mă încred în Sine.

Greta Andreica
Zalau, 22 februarie 2013

Categorii
poezii

Marea transformare


Mare este a Ta putere
Dumnezeu Preasfânt,
Ne-ai adus o mântuire
Nouă pe pământ

Duhul cel din veşnicie
Pus în trup de lut,
A putut ca să învie
Omul cel pierdut.

Minunată transformare
Pentru omul tern,
Puterea nemuritoare
Înghite cei peren.

Boldul morţii, el păcatul,
Fost-a înghiţit,
Nemurirea prin Înaltul
Viaţă a dăruit.

Când Hristos din veşnicie
Dezbrăcat de slavă,
S-a jertfit ca să învie
Fiinţa cea bolnavă.

Omul cel robit de patimi
Fost-a transformat,
Când sub cruce la Golgota
Viaţa şi-a predat.

Omul tern şi păcătos
Transformat deplin,
Prin Sângele lui Hristos
Intră-n sfânt Cămin.

Minunată mântuire
Plan divin ceresc
Ai adus Iehova Ire
Omului firesc.

Greta Andreica
14 Feb. 2013

Categorii
poezii

Când tot ce este-n tine e durere


Când stări de neputinţă îţi macină fiinţa
Iar apăsarea sufletească este tot mai grea
Când nu zăreşti niciunde biruinţa
Şi plângi strivit sub încercarea rea

Când tot ce este-n tine e durere
Şi parcă toate, toate s-au surpat,
Când suferi singur, în tăcere,
Când simţi că şi în gând eşti încercat.

Când hoardele străine din văzduhuri
Se năpustesc supra-ţi cu năduf,
Câd duhuri rele îţi recită stihuri
Când ai umplut al lacrimei burduf,

Viaţa întreagă ţi se pare goală
Anostă şi lipsită de orice sens,
Iar viitorul ţi se pare ca de smoală
Şi nu-ţi mai găseşti locu-n univers.

Aduţi aminte că pe a vremii valuri
Un Fiu de Dumnezeu a coborât din cer,
Ce a trăit smerit pe a vieţii maluri,
Ce fost-a prigonit, rănit, stingher.

Dar totul a răbdat cu bucurie,
Ca-n jerfa Sa, viaţă să avem,
Spune-i tot ce îţi lipseşte ţie
Şi vei primi in inimă un cald indemn.

Durerea va dispare într-o clipă
Iar întristarea parcă nici n-a fost…
De dragoste Isus face risipă
Când îţi arată al vieţii tale rost.

Tu înţelegi atunci, că lângă cruce,
Există bucurii de nedescris!
Dacă lumina Sa in viaţă îţi aduce
Trăieşti de aici precum în Paradis.

Greta Andreica
Zalau, 12 Feb. 2013

Categorii
poezii

Ieri, azi şi… mâine


Ieri pierdută-n lumea mare
În drum către nicăieri,
Pleavă ce plutea în zare
Cu mândrie şi plăceri.

Ieri căutând o împlinire
Şi un nume pe pământ,
Plină de păcat şi fire
Neştiind ce este sfânt.

Azi prin marea-Ţi îndurare
Mântuită prin Hristos,
Sus în barca de salvare
Luptând să trăiesc frumos.

Orice mădular în parte,
Rob să-l fac ascultător,
De păcat vreau al desparte
Ca să ard apoi de dor.

Ochii mei sunt astăzi ţintă
Doar în Sfântul Tău Cuvânt,
Sufletul prin Duhul cântă
Ţintind spre ce este sfânt.

Mâine sus în Ţara Sfântă
În splendoare şi mărire,
Unde sfinţii toţi îţi cântă
Sus în Rai şi nemurire.

Fericită pe vecie,
Voi uita orice necaz.
Plină-n duh de bucurie
Fără lacrimă pe obraz.

Proşternută-n adorare
Îţi voi mulţumi frumos
Că din lumea de pierzare
M-a salvat Isus Hristos.

Greta Andreica
Zalau, 10 Feb. 2013.

Categorii
poezii

Ca Tine nu e altul


Mergând spre fericire
pe drumul nevăzut
Te caut prin credinţa
ce-mi este tainic scut!

Mă-nalţ spre necuprinsul
Ce mă absoarbe ades
El-naltul, El întinsul…
Ce dă vieţii sens.

Dar în trăirea-mi ternă
în zilnicul năduf
Pe întărita-mi pernă
În crâncenul zăduf

Se sparg în neputinţă
a inimi visări
tovarăş mi-e căinţa
pe-a vieţii slabe zări.

Doar inima-ţi vorbeşte
când mută-i gura mea
lacrima şiroieşte…
caut iertarea Ta

Dar deodată vine
al Duhului alin
purtând în tainic Sine
balsam măreţ Divin

Mă înconjoară pacea
durerea se chirceşte
plutesc în ‘nalte sfere
iar duhul meu trăieşte

Şi uit pe dată totul
durerea, chinul, greul
Ca Tine nu e altul
Tu, Sfântul, Dumnezeul!

Amin
Greta Andreica
08 Feb. 2013

Categorii
poezii

Nebunia propovăduirii crucii


Când a venit aici pe Terra,
Isus avut-a un scop precis.
Să înlăture pe veci himera
să aducă mânuire pentru Terra
vorbind de Tatăl şi de paradis.

El a venit ca să aducă crucea
şi jugul bun ce trebuia purtat,
o nebunie pare de atuncea,
să înnalţi ce te smerşte aicea,
să crezi şi să poţi fi salvat.

-Cum? Să poţi fi iertat de toate
păcatele ce-n viaţă le-ai comis?
-După o viaţă plină de păcate,
în care te-ai scăldat pe săturate,
să poţi să mai ajungi în Paradis?

-Prin sângele cel sfânt se poate
să fii salvat din hău şi înnoit,
Puterea crucii scoală azi din moarte
şi te eliberează chiar de toate,
De crezi în Isus, azi eşti mântuit!

Prin cruce a venit iertare
pentru omul slab şi păcătos,
care mergea către pierzare
cuprins de-a lumii frământare.
Atuncia când s-a interpus Hristos!

Venit-a Harul aici în vale,
prin cruce poţi să fi iertat.
Să scapi de a ispitelor rafale
ce vin adesea-n a ta cale,
Crezând, eşti liber de păcat!

Aceasta cruce pare nebunie
pentru omul care zace în păcat,
Însă… de crede, îl învie,
eliberându-l de orice robie
şi este pentru veci salvat!

O, minunată Jertfă de pe cruce,
Tu ne-ai adus o mare izbăvire!
Crezând în harul ce viaţă aduce
orice muritor poate să apuce
un loc în cer, în Mântuire!

Greta Andreica
Zalau, 18 Dec.2012

Categorii
Fără categorie poezii

Te-ai întrupat


Venit din slava slavei nevisate,
Te-ai întrupat o Doamne pentru noi,
şi Te-ai născut în Bethleem cetate
că ne ştiai săraci, lipsiţi şi goi.

Ai împlinit a Tatălui voinţă,
L-ai ascultat prin fapte şi Cuvânt,
că Tu eşti Dumnezeu şi fost-a cu putinţă
să mori pentru toţi oamenii de pe pământ.

Te-ai întrupat ca om, dar fără pată,
trăind fără păcat adus-Ai izbăvirea,
Când ai jertfit viaţa Ta curată,
Tu ne-ai adus în dar dumnezeirea!

Că fost-ai om, trăit-ai printre oameni
şi ai răbdat ispite şi dureri,
dar Tu ai biruit că ai venit să semeni,
un dor de cer şi să ne dai puteri.

Că nu putea un om să moară
pentru a lumii întreagă mântuire,
doar Dumnezeu putea să se coboare,
ca să ridice omul din pieire.

Ai acceptat şi Golgota Isuse,
iar drumul crucii l-ai urcat întreg,
când mă gândesc am bucurii nespune
Iubirea-ţi mare azi o înţeleg.

Tu ai venit O Doamne pentru mine
să mă ridici din negrul morţii hău,
În univers nu-i nimenea ca Tine
Să se jertfească pentru omul cel mai rău.

Amin
Zalau, 15 Decembrie 2012
Greta Andreica

Categorii
poezii pentru copii

Veniţi cu toţi la Mântuire

(Pentru copii)
„Adevarat va spun ca, oricine nu va primi Imparatia lui Dumnezeu ca un copilas, cu nici un chip nu va intra in ea!” (Marc.10:14-15)

Veniţi cu toţi la Mântuire
Veniţi cu toţii la Hristos
Astăzi eu vă dau de ştire
Să vă trăiţi viaţa cu folos.

Eu sunt un copilas micuţ
Vă rog la mine vă uitaţi
Eu pot ierta şi sunt drăguţ
La fel şi voi să vă iertaţi.

Să n-aveţi ură nici mânie
Să vă iubiţi că sunteţi fraţi
Că iată nimenea nu ştie
Când spune Domnul să plecaţi.

De aceia azi vă stau în faţă
Ca pildă voi să mă luaţi
Să n-aveţi răutăţi în viaţă
Ca sus în ceruri să intraţi.

Amin