Categorii
poezii

Î n t r u p a r e a

S-a întrupat Dumnezeira–n lut,
Jertfă pentru omenire ca să fie
Ca omul cel care era pierdut
Răscumpărat prin sfânt tribut
Să poată ajunge în Împărăţie.

S-a întrupat Dumnezeirea-n lut
Dar taină se părea că-i pentru omenire,
Deşi încă din vremea de demult
Profeţii au facut de cunoscut
Şi-au profeţit de-a lui Hristos venire.

În Bethleemul din Iudeea s-a născut
Acolo-n ieslea cea umilă şi săracă,
Trei magi călătorie lungă au făcut
Să vadă pruncul! Regele născut!
Că stelele nu au putut să tacă!

S-a întrupat Dumnezeirea-n lut
S-aducă pace şi bună vestire
Ca orice om care în El ar fi crezut
În sânge sfânt să afle scut
În Dumnezeu să aibă nemurire

S-a întrupat Dumnezeira–n lut
Jertfă pentru omenire ca să fie
Ca omul cel care era pierdut
Răscumpărat prin sfânt tribut
Să poată ajunge în Împărăţie

Amin
Zalau, dec. 2010