Categorii
poezii

Oferta

Oferta

Pe drumul vieţii agale
O zi însemnată veni
Piciorul aproape porni către vale
Aşteptând vii şi calde urale
Dorind spre trecut a privi.

Dar am ales resemnarea
Deşi un gând îmi spunea să mă duc
Ştiu că alta îmi este chemarea
E greu să plătesc renunţarea!
E greu veşnicia s-apuc!

O zi dintre multele-n viaţă
Când pusă sunt să aleg
Oferta-i pe taler, în faţă
În suflet furtună şi ceaţă
Dar vreau cu Isus ca să merg.

***

Căci hora vieţii se gată
Şi totul va fi vămuit
Iar sfinţii primi-vor ca plată
Cununa cea sfântă şi dreaptă
Şi viaţa fără sfârşit

30 iulie 2011