Categorii
poezii

Rugăciunea


Suntem oameni din tarână,
Într-un trup ce-i trecător,
Răi, greşiţi si plini de vină,
Doamne fii îndurator!

Pentru trup, hrana e viaţă,
Pentru duh, e rugăciunea,
Astăzi suflete învată,
Ca să înţelegi minunea.

Rugaciunea este hrană,
Rugaciunea e putere,
Rugaciunea-i sfântă taină
Ce te poarta-n alte sfere.

Sufletul e în alertă,
El mereu, mereu suspină
Iar chemarea este certa
Numai Duhul Îl alină.

După cum eşti tu de sincer,
De smerit şi de matur,
Aşa Tatăl tău din cer,
Nu te lasă-n luptă singur.

Dacă nu eşti dezbrăcat
De a lutului putere,
De satan eşti înşelat…
Traieşti numai prin vedere.

De nu ştii ce-i prăbuşirea
Încă nu eşti prelucrat,
Încă mai trăieşti prin firea
Duhul Sfânt te vrea curat!

Rugăciunea e aprinsă,
Când trăieşti curat şi sfânt.
Atunci firea e învinsă
Cerul este pe pământ.

Când în smerenie umbli,
Rugăciunea e profundă
Si cu Duhul Sfânt te umpli
Că pluteşti pe sfântă undă.

Atunci poţi iubi pe fraţii
Care pe drum îţi greşesc,
Că trăieşti reverberaţii
Şi nu mai eşti pământesc.

Rugăciunea e deplină
Când tânjeşti după Isus,
Când îl chemi mereu să vină
Cu un dor ce e nespus,

Viaţa ta întreagă este
Dragoste şi curăţie,
Privind spre-nalte creste
Ai libertate, bucurie.

Atunci Duhul Sfânt te-nvaţă
Să trăieşti doar prin credinţă
Şi întreaga ta viaţă
Să rămâi în pocăinţă.

Amin
Zalau 18 sept 2012

Categorii
poezii

Har


Prin ceaţă către Infinut,
Mă ridic prin credinţă spre Tine,
Cu zorii mă-ndrept spre zenit
Şi chiar de-s la urmă sosit…
Aş vrea să Te’nţeleg mai bine.

O slugă plecată-Ţi nainte,
Cu zorii În tainic prinos…
Să spele picioarele-ţi sfinte,
Cu lacrimi prin simple cuvinte,
Mă-ndrept către tine Hristos.

Nu îndrăznesc iubite Stăpâne
Să ridic ochi-mi mudari de firesc,
Dar Te rog vino astăzi, nu mâine,
Coboară din cer divina Ta pâine
Şi har pentru atunci când greşesc.

Sunt robul ce strigă salvare,
Firescul învăluie fiinţa de lut.
Adu Isuse har şi iertare…
Apa vie pe rănile amare,
Prin har să rămân sub sfânt scut!

Te chem Isuse-n caldă rugăciune
Pentru acei ce nu te înţeleg,
Te rog mai fă o Doamne o minune
Ridică-i astăzi din genune,
Pe acei ce spre pierzare merg.

Nimic nu sunt o Tată fără Tine
Doar rătăcesc în lume fără rost,
Nu ştiu de teamă, de ruşine,
Că nu deosebesc răul din bine
Plecând de parcă nici n-au fost!

Ai milă sfinte Tată de noi toţi
Suntem creaţi de mâna Ta măiastră
Doar Tu o Doamne, Tu mai poţi
Să îi aduci la viaţă pe cei morţi
Deschide-le a inimii fereastră!

Umilă slugă, stau în rugăciune,
Ajută-mă să Te urmez mereu.
Iar dacă nu ştiu multe spune,
Până al vieţii soare nu apune
Învaţă-mă, o Preamărite Dumnezeu.

Amin
Zalau 4 sept 2012

Categorii
poezii

Cercetare

Când m-ai chemat cu dragostea de Tată
Să mă întorc la Tine pe deplin,
De n-am răspuns chemări, adânc predată,
Mai cer putere şi… mă-nchin!

Dacă nu umblu drept în calea mea
Şi nu fac tot ce sunt datoare,
Când judec şi rănesc pe cineva
Mai dă-mi lumină să fiu simţitoare.

Dacă a lumii noastre bogăţie
Şi banii mă atrag cu forţa lor,
Te rog arată-mi calea spre Împărăţie
Să nu îmi pierd credinţa şi să mor.

De sunt nepăsătoare-n a mea cale
Iar vorba mea răneşte-n jur,
Mă-mbogăţeşte Tu cu ale Tale
Cuvinte sfinte, ce nu sună dur.

Aproapele-mi pe cale de-a căzut,
Iar eu l-am judecat ne-simţitoare,
De, inima adânc nu m-a durut
Te rog Părinte drag să-mi dai iertare.

Când grijurile vieţii mă frământă
Doar pentru cei din casa mea,
Vorbeşte-mi Tu prin Cartea sfântă
Şi pune-n ochii mei lumina Ta.

Dacă mă-ncântă a omului părere
Şi mă feresc de cruce-n calea mea,
O Doamne, limpezeşte a mea vedere
Şi dă-mi putere să îţi pot urma.

Dacă în rugăciune adânc nu mă smeresc
Când cer a Ta putere Sfinte Tată,
Iar grijurile lumii mă robesc,
Cu sfânta Ta lumină, Calea mi-o arată.

Zilnic mă ajută, să mă cercetez
Ca Harul Tău să curgă-n mine
Pe această Cale sfântă ce-o urmez
Ajută-mă să nu mă pierd de Tine.

Amin
Zalau, 2 August 2012

Categorii
poezii

Drum… spre Lumină


Doresc să urc pe treptele de har
Să Te cunosc mai bine sfinte Tată
Să nu-mi mai treacă zilele-n zadar
Ci să alerg spre Tine, Veşnic Far!
Ca inima să-mi fie mai curată.

Să mă asemăn pe deplin cu Tine,
Mă scapă de pornirile-mi rebele
Şi fă ce vrei acum din mine
Să nu-ţi aduc ocară şi ruşine
Că numai Tu mă poţi scăpa de rele.

Ajută-mă ca în nestinsă rugăciune
Să ard de dor după a Ta prezenţă,
Ca să mă scapi de orice-ntinăciune
Şi despărţită de ce este-n lume
Să te ador mereu cu reverenţă.

Mie sete să mă adâncesc în Tine,
Să sorb din apa limpede curată
Care din cer în inima mea vine
Purtându-mă acolo-n slăvi divine
C-o bucurie încă ne-gustată.

Te doresc cu-ntreaga mea fiinţă
Cum nu Te-am mai dorit nicicând,
O Dumnezeul meu! De este cu putinţă
Transformă pe deplin a mea fiinţă,
Ca rob ascultător să-Ţi fie orice gând.

Zalau,04 Dec. 2011

Categorii
poezii

Ghetsimani


E Isus în Ghetsimani
Este joi spre seară
Cu poverii de mii de ani
A uitat şi de duşmani
În grădină afară

Se plecă printre măslini
Să se roage-n tihnă
L-aşteptau bătăi şi spini
Îl pândeau în drum străini
Nu avea odihnă.

Lupta grea din Gheţsimani
Transformă sudoarea-n sânge,
Dar cohorta de duşmani
Preoţi, vânzători, tirani,
Nu L-a putut frânge!

Lupta o ducea în duh,
Grea povoara de păcate!
Mii de duhuri în văzduh…
Se luptau cu mult năduf
Dar le-a-nfrânt pe toate!

Se înfiorase în Duh
Cum o să se poată?
Ca păcatul din văzduh
Sa se interpuna-n duh
De Tatăl să-l despartă?

El a fost de la început
Cu Tatăl în lucrare?
Toate prin El s-au facut
Desparţirea e prea mult
Şi cumplit îl doare!

A venit atunci de sus
Din patria cerească,
Mesager pentru Isus
să-i aducă Har nesps
Ca să-L întărească!

Şi s-a ridicat Isus
Întărit în Sine!
Hotărât precum a spus
Tatălui i-a fost supus,
Că ne-a vrut doar bine!