Categorii
poezii

Sfârşitul Legii


Curgeau de-a valma peste veacuri anii
Când a venit Isus s-aducă biruinţa…
Omenirea zăcea-n adânci pierzanii
Chiar de existau strădanii,
Omul îşi văzu-se neputinţa.

Căci Legea n-a putut aduce mântuire
Pentru-omul slab şi păcătos,
Zdrobit în a fărădelegii zvârcolire
Zăcea sub a păcatului orbire,
Până a venit din cer Isus Hristos!

Venit-a Sfântul, El Preaînaltul!
În trup de muritor s-a îmbrăcat,
Şi a trăit curat ca nimeni altul
Sfidînd şi carnea şi păcatul
Când pentru omenire Jertfă El s-a dat.

Sfârşit al Legii, bornă de hotar
S-a interpus Isus pentru omenire,
Şi s-a sfârşit atâta chin amar
Prin jertfa Sfântă din Calvar,
Care-a adus salvare din pieire.

Adus-a Harul cel din veşnicie,
Ca orice muritor să poată fi iertat.
Iar omenirea-ntreagă azi să ştie
Răscumpărarea este sfântă, vie
Jertfa din Golgota mai spală de păcat.

O Har măreţ, ce ai venit în lume,
Să aduci putere-n omul păcătos…
Tu lasă peste noi Eternul Nume
Să ne transforme-n chipul Său anume
Să fim urmaşi a lui Isus Hristos!

Amin
Zalau, 26 iunie 2012