Categorii
poezii

Nu mă doare


Nu mă doare încercarea
Ce mă strânge ca un cleşte,
Cât mă doare înstrăinarea
Ce prezenţa Ţi-o opreşte.

Nu îmi pasă de războiul
Ce îl am aici de dus,
Nici de rănile primite
Dacă drumu-i spre Isus.

Nu mă doare prigonirea
Nici ocara ce m-apasă,
Dacă premiu-i sfinţirea
Ca s-ajung în cer mireasă.

Merg mereu pe drumul crucii
Ce mă poartă către cer…
Pe-aici mers-au ucenicii
Mă-narmez şi nu disper.

Drumul este doar nainte
Pentru cel ce se vrea sfânt
Nu sunt alte variante
Decât lupta prin Cuvânt.

Amin
Greta Andreica
Zalau, 02 nov 2012

Categorii
meditaţii

Pe drum de stele


Mergând prin ochii credinţei pe drum de stele, mă avânt spre infinit căutând contopirea cu Lumina Divină.
Dar deodată simt ceva ce trage de mine strigând,
-Hei unde mergi aşa grăbită, pe mine cui mă laşi?
Mă uit nedumerită şi ce crezi? Este firea cea veche, care pironită in cuie se zbate vârtos şi nu vrea să moară.
Încercând să mă înduioşeze, geme mereu.
Un dor de nestăvilit mă împinge în faţă spre Lumina ce curge de sus inundându-mi fiinţa.
O pace deplină mă umple iar duhul îmi umblă pe cărări de har spre Dumnezeu
Ţâşnesc zeci de izvoare din sufletul meu.
Plutesc pe unda Duhului Sfânt, înot purtată de curenţii apei divine afundându-mă tot mai mult în lumina deplină.
Ce minunat este in prezenţa Ta Tată! Ţine-mă cu braţ puternic şi păzeşte-mă de orice pornire rebelă!

Categorii
poezii

Aseamănă-te cu Hristos


Cand vrajmaşu’ haina-ţi o doreste,
Şi te loveşte peste obraz setos,
Să mergi alăturea, de te sileşte,
Tu fă aşa, să te asemeni cu Hristos!

Da haina celui ce ţi-o cere,
Nu pregeta să i-o dai lui,
Dă-i şi camaşa, cu plăcere,
Aşa spune Cuvăntul Domnului!

Şi Obrazul celalalt întoarce
Când eşti lovit peste cel drept,
Arată-ţi dragostea în toate,
Aceasta-i bine şi-ntelept.

Când eşti silit să mergi o milă,
Tu du-te două mile bucuros.
Nu merge mila-doua-n silă,
Ca să te asemeni cu Hristos!

Celui ce-ţi cere, dă-i îndată
Nu întoarce spatele spre el
Când vrea să se împrumute,iată
Îţi faci comori pe loc în cer!

De nu te-mpotriveşti degrabă
Celui ce vrea să-ţi facă rău,
Cărbunii sfinţi aprinzi în grabă
Ce-or arde chiar pe capul său!

Invată că în toate să te asemeni
Cu Domnul tău Isus Hristos
Fii pildă şi exemplu între oameni
Aceasta-n cer ţi-a fi „real folos”.

amin 12 martie 2010

Categorii
poezii

Dăruit deplin

Curge apa dintre munti fuge spre câmpie
Trece peste bolovani dar ramâne vie
Multe ocoleste-n cale apa cea zglobie
Ca sa adape pe-nsetat, de folos sa fie.

Ca si apa dintre munti ce se da pe sine
Tot asa sa fii si tu suflete crestine.
Ochii-n ochii lui Isus aţintiţi să-ţi fie
Să te dai de-a-ntregul Lui pentru veşnicie.

Când Isus s-a daruit pentru omenire
Cate Tatal si-a întors blânda Lui privire
Si s-a încrezut deplin doar în Dumnezeu
A trăit curat şi sfânt după planul Său.

Dăruirea îţi aduce cel mai mare dar
Eşti învăluit deplin în cerescul har
Curg în tine ape vii de la sfântul tron
Ce ţâşnesc din tine iar până în sion.

Dumnezeu te vrea întreg, cu inima toata
Ca din viata ta crestine lauda sa-si scoata
Daruieste-te deplin ca Isus sa poata
Sa te faca sfânt, amin!Pentru viaţa toata!

Zalau,18 DEC. 2011

Categorii
poezii

Drum… spre Lumină


Doresc să urc pe treptele de har
Să Te cunosc mai bine sfinte Tată
Să nu-mi mai treacă zilele-n zadar
Ci să alerg spre Tine, Veşnic Far!
Ca inima să-mi fie mai curată.

Să mă asemăn pe deplin cu Tine,
Mă scapă de pornirile-mi rebele
Şi fă ce vrei acum din mine
Să nu-ţi aduc ocară şi ruşine
Că numai Tu mă poţi scăpa de rele.

Ajută-mă ca în nestinsă rugăciune
Să ard de dor după a Ta prezenţă,
Ca să mă scapi de orice-ntinăciune
Şi despărţită de ce este-n lume
Să te ador mereu cu reverenţă.

Mie sete să mă adâncesc în Tine,
Să sorb din apa limpede curată
Care din cer în inima mea vine
Purtându-mă acolo-n slăvi divine
C-o bucurie încă ne-gustată.

Te doresc cu-ntreaga mea fiinţă
Cum nu Te-am mai dorit nicicând,
O Dumnezeul meu! De este cu putinţă
Transformă pe deplin a mea fiinţă,
Ca rob ascultător să-Ţi fie orice gând.

Zalau,04 Dec. 2011

Categorii
poezii

Plăteşte preţul!

Plateste pretul

O lumină peste vreme

Marii oameni, cei iubiţi de Dumnezeu,
Au plătit un preţ, de multe ori cu sânge.
Sfinţii au rămas de neclintit la greu
Chiar bătuţi fiind şi plini de sânge!

Daniel un înţelept de neam ales,
S-a rugat, neascultând a omului poruncă,
A plătit un mare preţ, c-a înţeles,
Jertfa doar, arată dragostea adâncă.

David a postit şi-a plâns cu amar
Când vrăşmaşul său a fost ucis,
Trăia în Vechiul Legământ, nu era-n Har
Dar de unsul Domnului nu s-a atins.

Hotarâţi şi tari au fost cei trei
Ce aruncaţi au fost în vâlvătaie,
Erau tineri, în credinţă fost-au grei
Nu s-au înfricat de-a focului văpaie!

Pentru a-şi păstra sfinţenia intactă,
Iosif de păcat fugi, plătind cu închisoare.
Era tânar, rob vândut, cu inima curată,
Suferii ocara, credinţa i-a fost mare!

Ieremia a plătit şi el un mare preţ,
Cu ochi-n lacrimi străbătea sfânta cetate.
In nămol, în lanţuri,în groapă fost-a prizonier,
Suferit-a foame, dispreţ şi nedreptate.

***

Fapte de apostoli se mai scriu şi astăzi,
Mai sunt oameni dedicaţi lui Dumnezeu
Ei sunt gata de slujire când îi cauţi
Nu dau înapoi atunci când este greu.

Amin. Zalau iulie 2010

Categorii
poezii

N ă z u i n ţ ă


În Tine Doamne vreau să fiu
În orice zi şi mort şi viu
Aripi să am, să zbor să cânt,
Asemeni Ţie în faptă şi cuvânt.
Să am candela aprinsă, brâu să am,
Să nu mai fiu asemeni lui Adam
Încleştat în hăţurile firii…
Şi frământat de gândul răzvrătirii.
Să nu mai gem în acest trup de lut,
Ci liber să mă afund în absolut!
Să sorb, să beau, să mă desfăt mereu…
În Tine, minunatul Dumnezeu!
Aş vrea să fiu desăvârşit curat,
Şi dezlegat de orişice păcat…
Să trăiesc doar în prezenţa Ta
Asta să fie desfătarea mea!
Am o rugăminte Domnul meu,
Să mă păstrezi alăturea mereu
Iar de voi vrea cândva să plec
În apele amare să mă-înec
Adu-mi aminte Doamne bun
Cât bine mi-ai făcut pe drum.
Pe mâna Ta mă las de acum
Să faci din mine un rob bun,
Veşnic eşti! Stăpân Divin!
Te ador o Doamne şi smerit
Mă-nchin!

Amin
Zalau, ian 2011
Câteva năzuinţe adresate Dumnezeului meu în formă de vers.