E toamnă

E toamnă dar ce toamnă Doamne!
Când câinii stau la pândă pe poteci
Când sfinții cad iar stâlpii se îndoaie
Pe Tera este teamă, plâns și ploaie
Și simți că mai departe-i greu să treci.

Veștile sunt rele, este destabilizare,
Iar frica se ascunde mai adânc,
Cu mască, fără mască pe cărare
Mărșăluim cu ochii goi privind în zare
Iar cei neputincioși se vaietă și plang.

Natura e îmbrăcată în strai de sărbătoare
În antiteză cu haosul de pe pământ
Ea ne vorbește despre o splendoare,
Un plan Divin unde nu e schimbare,
Ea reprezintă Creatorul Drept și Sfânt!

Veniți creștini sa ne proșternem fața
Cerând sa curgă Har dar și iertare!
Ca în Sodoma astăzi a ajuns viața,
Așa că până nu se rupe-n două ața,
Imperativ e, să ne recunoaștem fiecare!

E ceasul cel din urmă, e vremea de trezire
Cu ochii țintă să fim spre Creator
Fecioarele au întrat cu toate-n ațipire
Dragostea sa stins în vorbă și trăire
Iar cei ce nu veghează se îndoaie, apoi mor.

Greta A. Bedford 29.10.2021

Publicat în Fără categorie | Lasă un comentariu

Ma agat de cer

Chiar de-i furtunâ
Mă agăț de cer cu mâinile amândouă
Să uit de teamă si de moarte,
Credința-mi este scut și curge rouă
Chiar in furtună în mine plouă
Cu stropi de cer în plInă noapte.
Har și teamă și frustrare
Se îngrămădesc cu toate-n suflet,
Iar printre veștile amare
Și frământarea care doare
O rază de lumină am în umblet.
Este credința că în toate
Veghează Dumnezeu de sus,
Care ne aude a durerii șoapte
Prin pâcla densă El o să ne poarte
Viața e in mâna Lui precum a spus.
Fotografie si versuri: Greta Andreica 30.03.2020
Publicat în poezii | Lasă un comentariu

Alerg spre Tine

Pe un crâmpei de cer, alerg spre Tine,
Să te cuprind în brațe cu nesaț..
Dar când privesc adânc în mine,
Văd ce puțin am adunat sub al meu braț!
Și mă întreb atunci cu disperare
Ce aș putea în taină să adun
Când bucuriile in Duh sunt rare
Iar aprecierile sosesc mereu. “postum”
Publicat în poezii | Lasă un comentariu

Dor de primavara

Ma arde dor de primăvară
Ce adânc înfipt e în ființa mea
Dar plouă tare si-i spre seara
Și cade nea pe tâmpla-mi
grea.
Am florii înmiresmate-n suflet
ȘI gânduri cu miros de cer,
Dar ofilit e trupul în umblet
Iar talpa calcă mai stingher.
Iubite te aștept cu ardoare
Să mă cuprinzi cu al tău braț
Absența ta cumplit mă doare
Si fierbe in adânc nesaț.
De ma ascunde timpu-n vreme
Sub iarba verde matăsoasă
Să știi că nu am a mă teme
Mă pregătesc să fiu mireasă.
Iar florile din iarba verde,
Ce vor inmiresma câmpia
O să-ți vorbească despre mine
O să-ți descrie bucuria
Ce-mi curge azi in suflet caldă
Când liliacul e inflorit…
Când florile curg in tornadă
Și te aștept dinspre zenit.
Dar până atunci mai lupt iubite
Cu mine însumi sa adun
Mărgăritare inflorite
Si te aștept…. e tot ce spun!
Publicat în poezii | Lasă un comentariu

Pe plaiuri de lumina

Pe plaiuri de lumină în Sfânta părtășie
Ochii către Tine în tihnă privesc
Bucurii in salbă daruindu-mi mie
Mă cuprinzi în brate ca să mă odihnesc.
Doamne, măreția Ta mă împresoară
Bucuria sfântă în care mă desfeți
Râuri curg prin mine ce mă înfioară
În inalte sfere în care mă răsfeți!
Sunt deasupra firii cu trăiri mărunte
În calești de har plutesc pe înălțimi
Ea, credința, în Tine mă ascunde
Și mă înaltă-n duh printre heruvimi!
Mă ïnchin cu adåncă reverenţă
Către Tine Țată urzitor de har
M-ai iertat adesea arătând clemență
Iar prin vai adânci mi-ai fost al vieții far.
Țată drag, o minunat Părinte!
Ce mă porți prin har de zeci de ani,
Îmi descoperi multe taine sfinte
Si îmi dai putere să iubesc dușmani
Fiecare zi cu Tine merg inainte
Te ador preasfinte Dumnezeu slăvit
Iti sărut azi talpa fără de cuvinte
Că viața întreagă Tu m-ai ocrotit
Cand va veni ceasul sa ma iei la Tine
Un lucru Doamne ingaduie-mi să-ți cer
Sa ma tii de mâna printr reci ruine
Ca sa nu am frica si sa nu dispar.
Publicat în Fără categorie | Lasă un comentariu

Boala nu mă poate ține

 

Covidul nu mă poate ține,
Să mă înalț spre Tine în lin zbor,
Să Te laud, să-ți cânt cu suspine,
Să mă bucur în Tine iubit Salvator!

Trupul e slab în neputința legat
Dar duhul e viu plin de putere divină,
Prin geamăt te laud slăvit Împărat
Că torni în mine și har și lumină.

Pe poteci de iubire mă porți neîncetat
Calești și potire îmi dărui Divine,
Aduci tot cerul la mine în pat
Mă umpli de viață divină din Tine.

Am bucurii negrăite în inima mea
În timp ce trupul în boală se zbate,
Aripi de har mă spijină-n clipa cea grea
Cu Tine Isuse am să trec peste toate!

15. 01 2021

Publicat în Fără categorie | Lasă un comentariu

Prin zăbrele de covid

Curge lumină de sus prin zabrele de covid
Scântei de viață mă agață de cer
Analiză profundă în ceas de răscuce
Mă îndeamnă iertare, milă să cer.

Pentru timpul risipit în neștire
Cu lucruri ce trec și de duc ca un val,
Pentru prea puțina implicare, jertfire,
Cand tot ce contează e mărețul Tău har.

Dincolo de toate rămâne doar Jertfa
Credința în Cel ce viața împarte
În Hristos Isus, Domnul slavei,
Cu El voi păși într-o zi peste moarte.

El este învierea și viața ce toate le știe,
Privesc prin credință spre cerul sublim
Știu sigur credința mi-e reală și vie,
De aceia Te laud, mă supun și mă-nchin.

Greta Andreica: 14 01 2021 Bedford.

Publicat în Fără categorie | Etichete | Lasă un comentariu

Hățișul timpului

Un nou țăruș stă să se înfingă,
Trecând pe lângă lângă el privim
Că filele se schimbâ-n calendare
E drumul pentru orice peregrin!

Nu, nu e prea târziu să medităm,
O socoteală dreaptă este necesarâ!
Că timpul trece iute, noi zburâm
Abia vedem că-n grabă este seară!

Iată că vine El, Hristos, Lumina lumii!
Să aducă peste noi Lumina Sa curată
Și alungă noaptea păcătoasă a humii
Când va începe nunta cea adevărată!

Dar până atunci e timpul de veghere,
Chiar dacă anii se perindă cu iuțeală
Să nu dormim, Cuvântul sfânt ne cere!
Că însuși Dumnezeu va cere socoteală!

Se schimbă anul, altul se arată,
Cum va fi el, doar Creatorul știe!
Dar e mai important ca niciodată
Să fim ai Lui Hristos pentru vecie!

În lume s-a făcut de mult târziu
Iar pașii Lui răsună tot mai tare
Veghere ni se cere prin pustiu!!
Să nu rămână nimeni în pierzare!

31.12.2020 Bedford, UK..
Versuri: Greta Andreica, pictura: Alexandra Andreica!

Publicat în Fără categorie | Lasă un comentariu

Ochi de stea

Eu am să ies din iarna asta
Ce plouă plumb in ochi de stea
Am să răsar în dimineața
Când norii n-or mai exista.
Dorința frântă în zbor terestru,
S-a împlini într-o clipeală
Și nimeni n-o să-mi poată spune
Că-i prea târziu, că e spre seară!
Eu voi fi ochiul de lumină
Plutind în cel mai tainic loc
Iubirea-mi nu va fi o vină,
Ci o împlinire, un tainic foc.
Înțelepciunea n-o să-mi spună
că-i prea târziu, că nu se poate
Ci voi fi steaua în lumină
Ce a biruit ieșind din noapte!

Greta Andreica 28 12 2020 Bedford.

Publicat în poezii | Etichete | Lasă un comentariu

Pe drum de stele

Mergând prin ochii credinţei pe drum de stele, mă avânt spre infinit căutând contopirea cu Lumina Divină.
Dar deodată simt ceva ce trage de mine strigând,
-Hei unde mergi aşa grăbită, pe mine cui mă laşi?
Mă uit nedumerită şi ce crezi? Este firea cea veche, care pironită in cuie se zbate vârtos şi nu vrea să moară.
Încercând să mă înduioşeze, geme mereu.
Un dor de nestăvilit mă împinge în faţă spre Lumina ce curge de sus inundându-mi fiinţa.
O pace deplină mă umple iar duhul îmi umblă pe cărări de har spre Dumnezeu
Ţâşnesc zeci de izvoare din sufletul meu.
Plutesc pe unda Duhului Sfânt, înot purtată de curenţii apei divine afundându-mă tot mai mult în lumina deplină.
Ce minunat este in prezenţa Ta Tată! Ţine-mă cu braţ puternic şi păzeşte-mă de orice pornire rebelă! 02 11 2020

Publicat în Fără categorie | Lasă un comentariu