Categorii
poezii

Plecând de pe pământ


O soră dragă, când gândesc la tine,
Îmi amintesc prezenţa ta tăcută
Şi cât de silitoare-ai fost în bine
Iar dragostea, ţi-a fost neprefăcută.

Doreai mereu să fii la rugăciune
La părtăşie-n duh cu fraţii tăi
Şi nu voiai nimica rău a spune
Citeam aceasta-n ochii calzii ai tăi.

Când ai ştiut că ziua e aproape
Să te-ntâlneşti cu Cel ce te-a creat
Nimic nu ai lăsat să-ţi scape
Chiar hainele aproape toate ţi le-ai dat.

În somn plecat-ai de pe acest pământ
Aşa cum îţi vorbise Dumnezeu,
În şoaptă, în tăcere, fără de cuvânt
Te-ai dus să fii cu El mereu.

… Şi ai plecat acasă-n veşnicie
Scăpând pe veci de ce e trecător
Intrând în a Stăpânului deplină bucurie
Zburând în duh, mai sus de orice nor.

Zalau 29 oct. 2011
În amintirea surorii Viorica Blaj

Categorii
poezii

Neputinţă

De atâtea ori o Doamne-ţi spun
Că am să-ncerc să fiu mai bună,
Dar… aşa de iute uit ce spun!
Şi sunt atrasă iaraşi de ţărână.

Atâtea ţi-am promis, o Doamne,
Că am să fiu,… că am să fac
Azi mi-e ruşine când mă uit la mine
Văzând cât e de gol al faptei sac.

Eu spun că am credinţă-n Tine,
Dar fără faptă… este moartă.
Vreau să umblu-n faptele credinţei,
Ajută-mă şi iar, şi iar mă iartă!

Eu vreau să fiu curată-n întregime,
Însă mă atrage lutul cărui aparţin.
Există-n mine lupta spre mai bine,
Dar în furtună, mă-nfior, mă clatin!

Ce-aş mai putea să fac Părinte drag
Când barca e cuprinsă de furtună?
Decât să rabd, să tac, să stau în prag,
Ştiind că Tu veghezi şi atunci când tună.

a m i n
Zalău, ian. 2008
Există o luptă continuă cu păcatul, sau mai bine zis cu noi înşine şi-n lupta aceasta cădem uneori. Dragul meu cititor îţi spun ţie şi mie deopotrivă, că trebuie să ne ridicăm în numele Domnului şi să mergem înainte să nu renunţăm niciodată. Numai cel ce va lupta pană la capăt (după rânduieli) va primi cununa vieţii. Domnul să ne ajute!

Categorii
poezii

Cu Dumnezeu


Trăiesc acum o bucurie sfântă
cu Dumnezeul meu pe drum.
Umblarea în prezenţa-I, mă încântă…
n-am să renunţ la asta nicidecum!

Am înţeles într-un târziu pe Cale
că eşti biruitor când te smereşti.
Atunci te-mbogăţeşte El cu ale Sale
trăiri şi daruri mari, Dumnezeieşti.

Când mistuit de dor alerg-nainte
să mă jertfesc alături de ai Săi,
iubirea-I mă-nfăşoară fără de cuvinte
şi mă ridică-n duh deasupra celor răi.

În vale bat furtuni devastator de tare
ce mă izbesc ades năucitor,
dar duhul meu nu mai e jos în vale
ci e pe înălţimi cântând biruitor!

Nu pot să înţeleg cum m-a orbit Satana
c-am stat atâţia ani robind la porci.
Golit de tot ce-i bun, sorbind din hrana
care mi se servea-n mizere troci.

Dar într-o zi s-a îndurat Stăpânul
şi m-a primit ca fiu risipitor….
El mi-a schimbat pe veci destinul
şi m-a făcut să ard de atunci de dor.

Azi mână-n mână cu iubirea,
păşesc pe drumul vieţii-ncrezător.
şi î-L slujesc, aceasta mi-e menirea
Să fiu mereu supus şi ascultător.

Categorii
eseu

Aşteaptă


Când ai pe cineva din tine rupt,
Acolo-n cer, şi ştii că te aşteapă…
Eşti strâns din două părţi, eşti sfâşiat…
Iar încercarea-ţi pare aşa nedreaptă!
Ai vrea să fii şi aici, cu cei care-i iubeşti,
Dar dorul şi spre cer te poartă…
Şi nici nu ştii ce să mai faci…
Doar Duhu-ţi spune blând… aşteaptă.

Pentru sora Tania… a cărui băieţel a plecat la cer.

Categorii
poezii

Aleargă la Isus

Când norii se adună,
Şi-i ură-n jurul tău
Să nu îţi fie frică
Te-ncrede-n Dumnezeu!

Necazuri de te-apasă
Şi n-ai nici o scăpare
Tu crede-n Dumnezeu
Că veşnic E, şi mare!

Când viitoru-i sumbru,
Totul… se prăbuşeşte
Credinţa-n Dumnezeu
Te-ajută, biruieşte!

Aleargă-n grabă la Isus
Orice necaz te-apasă,
Va şterge-a tale lacrimi
El sigur nu te lasă!

Îţi ştie orice geamăt
Aude al tău oftat,
Cunoaşte a ta durere
Când tu eşti supărat.

Când rana ta-i adâncă
De cei mai dragi făcută
Iubira-I… te mângâie,
Că e neprefăcută.

Te-ncrede-n El puternic
Orice dureri te-apasă
E cel mai bun prieten
Şi sigur: Lui îi pasă!

20 oct 2011

Categorii
poezii

Marea întâlnire

Am scris aceste versuri după ce am stat lângă o soră scumpă, care mai are un pas până la mare întâlnire cu Domnul.
Am vorbit mult cu ea înainte, acum nu mai poate vorbi, respiră doar aşteptând clipa plecării. Domnul să ne ajute să ne pregătim toţi!

Ani trec iar viaţa zboară,
Mă trezesc abia suflând…
Ce adunat-am cu sudoare
Va rămâne aici curând.

Însă-n ceruri, mă aşteaptă,
Isus, Preot şi Dumnezeu!
C-am am umblat pe Calea dreaptă
Şi I-am supus întregul Eu.

Doresc s-ajung în ţara mea,
Spre ceruri încurând eu voi zbura.
Nimic de pe pământ nu mai doresc…
Decât lângă Isus să m-odihnesc.

Pe străzi de aur cum s-a spus,
Umbla-voi împreună cu Isus
Necazuri pentru veci vă voi uita
Am să te uit pământ cu frământarea ta!

Acolo… tot ce-i rău s-a dus
În ceruri nu mai este apus!
Cu sufletul flămând doresc
Acasă-n ceruri să sosesc.

Zalau, 22 oct 2011

Categorii
poezii

Viaţa este-o luptă…


Viaţa este-o luptă
Şi lupt din răsputeri…
Să arăt că am un Tată
Ce drumul mi-l arată,
Ce vindecă suspine
Amaruri şi dureri.

Duşmanul e in spate
Stă liniştit, pândeşte,
Când nici nu mă aştept,
Din umbra mă loveşte,
Dar Domnul… mă-ntăreşte,
Îmi dă mereu puteri.

Lupta e cu duhuri obraznice,
Ce atacă mişeleşte…
Să rupă-a mea credinţă,
Să nu am biruintă
Îmi spun mereu…
Că-s slab şi trecător.

Dar lupt pe metereze,
Tot părul mi-e vâlvoi…
Sunt rupte-a mele haine,
Dar niciodată Doamne
În faţa-ntunecimii
Nu vreau să dau-napoi!

Aprigă e lupta
Ce astăzi se arată,
Duhurile atacă mereu, stăruitor,
Cu toată armătura…
Stau gata-n orice vreme,
Cu Tine, eu ştiu sigur
Voi fi biruitor!

Satana mă momeşte,
Cu pofte trecătoare,
Care sclipesc tentant, ispititor…
În duh. e lupta mare!
Numai Isus m-ajută să fiu biruitor.

amin 01 iunie 2010

Categorii
cugetare

Biruinţa


*Ca să obţii o biruinţă trebuie să-ţi identifici duşmanul şi să ştii ce ai de făcut

*Nu vei obţine niciodată o biruinţă prin vorbe, ci prin fapte, trecând la acţiune.

*Cea mai mare biruinţă este să te biruieşti pe tine însuţi.

*Când te-ai biruit pe tine însuţi, poţi zâmbi în loc să scrâşneşti din dinţi.

*Dacă nu vei obţine o biruinţă din prima încercare, nu renunţa! Ridică-te iar, şi iar, până vei rămâne în picioare biruitor.

*Adevărata biruinţă o obţii prin credinţa în Isus Hristos, ascultând de El devii biruitor.
*Isus Hristos a biruit lumea

*Tu poţi birui lumea prin credinţa în Hristos.

*Smerenia este semnul biruinţei.

Categorii
poezii

Timp de rodire


Norii fug, aleargă-n zbor
Peste cerul azuriu
Singuraticul cocor
Ce planează încetişor
Ne-aminteşte că-i târziu

Este toamnă, toamna iar
Frunzele îngălbenesc
În păduri parcă e jar
Mă-ntristez dar e-n zadar
Toate, toate ruginesc

Pleacă păsări de la noi
Înspre sud călătoresc
Rodurile curg şuvoi
Se aduc hambare noi
Oameni, munca-şi înteţesc

E alertă peste câmpuri
Că a fost un an bogat
S-a trudit trei anotimpuri
Trecând multe, dese hopuri
Însă rod s-a adunat!
***
În natură se perindă
Ciclurile, ani de ani
Pentru noi acestea-s pildă
De aceia ne colindă
Să-nvăţăm a fi stăpâni

Ca la vremea de rodire
Când El Sfântul va veni
Să încerce a mea zidire
Judecând a mea slujire
Să fiu cum s-ar cuveni

Categorii
poezii

Dă-mi Tu pocăinţă


Plânge vântul prin castani
Plânge pe-nserat…
Rătăcind de zeci de ani
Strig în rând cu cei sărmani
Căci sunt însetat.

Mi-este dor ca să Te văd
Prin ochi de credinţă…
Rupe Doamne orice gard
Mi-este teamă, am să cad!
Dă-mi Tu pocăinţă!

Tot lăuntrul meu Te cheamă
Vreau să Te cunosc deplin…
Să Te apropii mai cu seamă
Ca să nu-mi mai fie teamă
Şi să nu mă simt străin.

Dacă-n drumul şovăielnic
Către împărăţie
Pasu-mi fost-a îndoielnic
Şi călcat-am des sfielnic
Dă-mi Tu apă vie.

Ca să fiu predat deplin
Doar în voia Ta
Să n-alerg dup-un străin
Ci la crucea Ta să vin
Cu viaţa mea.