Categorii
poezii

Când vin necazuri

„Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia?” (Romani 8:35)

Când lipsuri vin în a mea viaţă
Ce mă apleacă tot mai jos,
Ajută-mă să caut a Ta faţă
Şi să trăiesc curat, frumos.

Iar lacrimi de-mi brăzdează obrazul,
În trecerea pe drumul pământesc,
Ajută-mă să-mi biruiesc necazul
Şi pentru Tine Doamne să trăiesc!

Boala şi durerea atunci când vine,
Credinţa mea să o doboare…
Ajută-mă să nu-ţi aduc ruşine,
Să rabd cu demnitate ce mă doare.

Iar când zdrobirea-mi bate-n poartă,
Când cei mai dragi mă prigonesc,
Ajută-mă o Sfinte Tată
Să nu renunţ, să nu Te părăsesc.

Când grijuri vin să mă cuprindă,
şi să mă tragă în vârtejul lor…
Ajută Tu fiinţa mea plăpândă
Prin Duhul să se-nalţe în lin zbor.

Chiar chinuri dacă vin pe cale
Să mă apese tot mai mult
Ajută-mă să nu imi plâng de jale
Ci doar de Tine Doamne să ascult!

Orice ar veni în a mea viaţă
Orice mi-ar fi dar să trăiesc
Ajută-mă să caut a Ta Faţă
Şi dă-mi puteri să nu Te părăsesc!

Zalau, 30 Iunie 2012

Categorii
poezii

Să curgă Har


„Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteţi sub Lege, ci sub har.”(Romani 6)

Să curgă Har, din tronul milei Tale,
Să umple astăzi sufletu-mi trudit…
Să nu rămân aici in neagra vale
Cu suflet gol şi neîmplinit.

Să curgă Har în fiinţa mea firavă,
Să pot să mă desprind de ce e pământesc,
Să mă inalţi prin Duhul, sus in slavă
Şi acolo, Doamne,să Te întâlnesc!

Să curgă Har peste a mea viaţă,
În sânge sfânt să scap de orice păcat,
Lumina Ta, să-mi curgă peste faţă
Să am suflet uşor, descătuşat.

Să curgă Har in inima-mi bolnavă
Şi vindecare să-mi aducă-n dar,
Ca Să plutesc cu Tine sus în slavă!
Să nu-mi mai risipesc viaţa în zadar.

Să curgă Har din slăvile divine,
Să ierte tot trecutu-mi păcătos,
Iar Duhul Tău să se reverse-n mine
Ca să lucrez pe veci spre al Tău folos!

Să curgă Har, ce veşnic să mă umple,
De Tine Doamne şi iubirea Ta,
Ca niciodată să nu se întâmple
Să pot să mă despart de ea.

Zalau, 27 Iunie 2012

Categorii
poezii

Un nume nou

„…si-i voi da o piatra alba si
pe piatra aceasta este scris
UN NUME NOU
pe care nu-l stie nimeni
decat acela care-l primeste.”
Apoc. 2 v 17

Eu am un nume azi aici,
Dar, e un nume care trece…
Ca azi, sunt om
Si… sunt din lut
Iar viata… se petrece.

Eu… ruptă am fost
Din… Duhul Tau,
Din… veşnica grădină,
Am fost în Tine Dumnezeu,
Acum, sunt lut, sunt tină!

Suflarea Ta o am in nări
Si năzuiesc spre stele,
In dragoste Tu m-ai creat
Mi-ai dat cuvânt si mi-ai dat sfat,
Sa pot vorbi cu ele.

Când m-ai văzut căzând de sus
In pulbere… în tina,
Tu l-ai trimis pe Fiul Tău…
Să aducă jertfă trupul Său
Să semene în lut Lumină!

Un nume nou Ai pregatit
In cerul plin cu stele,
Pe frunte ca să-mi fie pus
Ca tot ce-i vechi să fie dus
Si să mă scapi de rele,

Eu sigur ştiu că nu-s de-aici,
Din valea cea de plângeri.
Că Duhul ce-n mine l-ai pus,
Mă cheamă zilnic să merg sus
In tara cea cu îngeri!

Aştept s-ajung în tara Ta,
Aştept s-ajung acasă!
Un nume nou am să primesc,
Acolo eu o să trăiesc
Si am sa fiu mireasă!

Zalau. 2o11

Categorii
cugetare

Iubeşte


Iubeşte şi nu aştepta nimic de la cei faţă de care îţi arăţi iubirea.

Ajută şi nu aştepta răsplată de la oameni.

Iartă totul şi… nu ţine mânie.

Dacă vei face aşa… nu lor le vei face bine, ci ţie însuţi! Vei avea pace deplină în inima ta, iar Dumnezeu îţi va transforma inima într-un izvor nesecat de dragoste.

Am constatat că atunci când împarţi dragoste, se curăţeşte izvorul inimii tale, din care izvorăşte, mai multă, tot mai multă dragoste!

Greta Andreica, Zalau, 20 Iunie 2012

Categorii
poezii

Când Dumnezeu veni-va în lumină


Când Dumnezeu veni-va în lumină
S-aducă pace-n sufletul trudit,
Când ce e pământesc şi plin de vină
Va dispărea prin Harul Său slăvit,

Atunci vom înţelege pe vecie
Cât de măreaţă e iubirea Sa!
Şi vom sălta în duh de bucurie
Cu teamă sfântă ne vom închina.

Uimiţi că am ajuns în slavă,
Deşi aceasta zilnic am dorit
Vom mulţumi că n-am fost pleavă,
Şi vom trăi o viaţă fără de sfârşit!

Când mână-n mână cu iubirea
Păşi-vom peste-al veşniciei prag
Ne va întâmpina oştirea
De îngeri mii şi… Domnul nostru drag!

În nimburi de lumină sclipitoare
Plutind în apogeuri fără de sfârşit
Ne va uimi cerului splendoare
Şi Harul pentru omul mântuit!

O, adă Doamne ziua mult dorită
Când vei veni pe nori, biruitor,
Când va dispare orişice ispită
Iar nemurirea vă-nghiţi ce-i muritor!

Zalau,18 iunie 2012

Categorii
poezii

Cu Dumnezeul meu


Trăiesc acum o bucurie sfântă
cu Dumnezeul meu pe drum.
Umblarea în prezenţa-I, mă încântă…
n-am să renunţ la asta nicidecum!

Am înţeles într-un târziu pe Cale
că eşti biruitor când te smereşti.
Atunci te-mbogăţeşte El cu ale Sale
trăiri şi daruri mari, Dumnezeieşti.

Când mistuit de dor alerg-nainte
să mă jertfesc alături de ai Săi,
iubirea-I mă-nfăşoară fără de cuvinte
şi mă ridică-n duh deasupra celor răi.

În vale bat furtuni devastator de tare
ce mă izbesc ades năucitor,
dar duhul meu nu mai e jos în vale
ci e pe înălţimi cântând biruitor!

Nu pot să înţeleg cum m-a orbit Satana
c-am stat atâţia ani robind la porci.
Golit de tot ce-i bun, sorbind din hrana
care mi se servea-n mizere troci.

Dar într-o zi s-a îndurat Stăpânul
şi m-a primit ca fiu risipitor….
El mi-a schimbat pe veci destinul
şi m-a făcut să ard de atunci de dor.

Azi mână-n mână cu iubirea,
păşesc pe drumul vieţii-ncrezător.
şi î-L slujesc, aceasta mi-e menirea
Să fiu mereu supus şi ascultător.

Categorii
poezii

Aprinde-mi, o Doamne, viaţa întreagă

Aprinde-mi o, Doamne, viaţa întreagă!
Să ard pentru Tine pe sfântul altar…
Să Te vestesc în lumea cea largă,
Să nu mai trăiesc în zadar.

O inimă nouă predată de-a-ntregul,
Să ardă o Doamne în pieptu-mi de lut,
Să mă desfăt în sfintele reguli
De Tine în toate… să pot să ascult.

Doresc să-ţi slujesc numai Ţie,
Isuse Hristoase, Preasfânt Dumnezeu!
Inima-ntreagă a Ta doar să fie
…Să ard pentru Tine mereu!

Să nu mai trăiesc pentru lume
Căutând pământescul câştig
Ci eu doresc despre Tine anume
În lung şi în lat bucuroasă să strig.

Să nu mai am răutate în suflet
Nici ale firii rebele porniri
Să nu mă-nspăimânte al morţii răsuflet
Nici iscoditoare şi rele priviri.

Să pot să rămân în picioare
Pe drumul ce urcă spre cer,
Trăind pentru Tine, mereu jertfitoare,
Isuse Hristoase, aceasta îţi cer!

Revarsă o Doamne-ndoită măsură
Din Duhul cel Sfânt de la tronul divin,
Să te laud cu-ntreaga-mi făptură
Şi în Duh ne-ncetat să mă-nchin!

Amin
Zalau, 06 iunie 2012

Categorii
poezii

O, Duh Preasfânt!


Ai coborât din slăvi divine,
O, Duh Preasfânt, să ne ridici,
Să nu rămânem de ruşine
Trăind în firea pentru sine
Pierzându-ne-n viaţa de aici.

Tu ai venit cu daruri şi putere,
Umplându-ne cu-nţelepciunea Ta!
Prin har, ne porţi în alte sfere
Şi ne eliberezi de orice durere
Să nu mai stăm sub apăsarea grea.

Aduci vorbirea-n alte limbi străine,
Ce nu le-am cunoscut nicicând,
Iar când aceasta în viaţa noastră vine
Zidindu-ne, alungă orice ruşine
Ca pe Isus să-l proclamăm oricând!

Rodeşti apoi în noi Iubirea
Ce ne ridică tot mai sus
Aduci în noi Dumnezeirea
Când ne înveţi ce e jertfirea
Şi ne transformi întru asemănarea lui Isus!

Aduci ca roadă pacea, bucuria,
Atunci când inima o umpli pe deplin,
Iar în furtuni, când încercată-ne tăria
Semeni răbdarea, ca trăirea
Să fie doar pentru Isus, amin!

Ne închinăm cu umilinţă
O Dumnezeule Măreţ!
Că ne-ai adus la pocăinţă
C-ai pus în noi putere şi voinţă
Şi că plătit-ai cel mai mare preţ.

Amin 1 iunie 2012