Categorii
poezii

Mă-ntorc în vreme

Mă-ntorc în vreme printre amintiri
Să caut oameni care mi-au fost dragi
Dar îmi apar doar umbre în priviri
Şi chipuri ce devin din ce în ce mai vagi.

Trecură dragii mei… în amintire,
Viaţa lor, s-a dus ca fumu-n vânt!
Îar când întorc în timp a mea privire
Încep să-mi curgă lacrime şi-n gând.

A fost un timp, a fost şi… nu mai este!
Când mama, tata mă priveau zâmbind…
Când încântaţi sorbeau a mea poveste
Şi când veneam în braţe să-i cuprind.

Dar viaţa a trecut precum un sunet
Zi după zi în vânt s-a risipit!
În minte mi-a rămas ca un răsunet,
Amintirea celor pe care i-am iubit.

Privirea-mi este-nceţoşată,
Iar dorul lor mă mistue cumplit.
Zadarnic caut paşii lor îndurerată,
Că au plecat şi nu sunt de găsit.

O Doamne Tu ce pui în piept iubirea,
Acum mă-ntorc spre Tine Tată bun,
Mă ajută să îmi modelez trăirea…
Că plâng şi nu ştiu ce să-ţi spun.

Puterea mea e mică Doamne Tată
Aş vrea să înţeleg atâtea şi nu pot
Dar cred că-n ţara Ta odată
Ai să mă-nveţi cum lucrurile se socot.

Amin
Zalau 26 iulie 2012

Categorii
poezii

Botezătorul


Prin vreme a venit Botezătorul
Ca să deschidă Calea Lui Hristos,
El fost-a Antemergătorul
Chemând la pocăinţă tot poporul
Cu glas de tunet, glas tăios.

Cu mijlocul încins în brâul de curea
Şi aspra lui manta din părul de cămilă,
În Galileia, la Iordan sălăşluia
Şi despre a pocăinţei Cale el vorbea
Să vină toţi de bună voie nu de silă.

Însuşi Isus depuse mărturie
Despre statura lui spirituală,
Despre Ioan, predicatorul din pustie,
Care avea credinţă şi o mărturie vie
Proorocul Celui Sfânt fără-ndoială!

-„Ce aţi ieşit ca să vedeţi?
O trestie de vânt ce-i clătinată?
Un profet vorbind de sfinte cărţi
Fără „pardon” pentru Împăraţi,
Care a împărăţiei cale v-o arată?

-Da, Eu vă spun: mai mult ca un profet!
Mai mare decât orice om născut vreodată,
Cu duhul înfocat şi înţelept…
El vă vorbeşte clar şi drept
Şi a împărăţiei cale v-o arată.”

Aşa veni Ioan prin vreme
El Antemergătorul lui Hristos
El fost-a glasul care nu se teme,
Ce spune oricui în orice vreme
Te pocăieşte azi, trăind frumos!

Oprit din drum de-a lui Irod furie,
Căzu un cap de sfânt şi de profet!
Dar mărturia lui rămas-a vie,
„Glasul celui care strigă în pustie”
-Spre pocăinţă de te-ntorci eşti înţelept!

Amin
Zalau,24 iulie 2012

Categorii
poezii

Rugăciune pentru vrăşmaşi


Doamne Te rog să binecuvântezi
Pe toţi care îmi sunt vrăşmaşi,
Prin ei în viaţa mea lucrezi
Şi mă ridici mă cercetezi,
La mâna lor Tu nu mă laşi.

Păcatele-mi în lume le-au purtat
Şi-au râs de mine pe-nfundate,
Le-au împărţit, le-au disecat,
Şi m-au hulit, m-au discutat,
Când eu nu aş fi vrut să le arătate.

Când duhuri de mândrie mă-ncercau,
Ei mă vorbeau, spunând că sunt pitic.
În lung şi-n lat mă povesteau
Râdeau şi mă batjocoreau dar de mândrie mă scăpau
M-ă ajutau să înţeleg că sunt… „nimic”

Ei m-au înstrăinat de cele pământeşti
Apropiindu-mă mai mult de Tine
Căci am venit să mă adăposteşti
De prieteni şi duşmani să mă fereşti.
Şi-am înţeles, ocara lor îmi prinde bine!

M-ai deslegat de orişice mărire,
Când m-au ironizat şi m-au hulit.
Când m-au batjocorit şi-au dat de ştire,
Sunând din goarnă pentru-ntreaga omenire
Că-s păcătos şi nu sunt pocăit.

Dar pentru ei nu cer blestem,
Ci binecuvântarea Ta Părinte!
Ocara lor a fost un semn…
Ba şi mai mult, chiar un îndemn
Să m-alipesc de Tine Doamne sfinte!

Să vină împotriva mea câţi vor
Eu fug doar către Tine scumpe Tată,
Nu mă-ncred în oameni şi în vorba lor
Ci doar de Tine vreau să-mi fie dor,
Ajută-mă să nu mă-ncred în oameni niciodată.

Te rog să-i binecuvântezi Părinte,
Pe toţi vrăşmaşii care vor să-mi facă rău.
Am înţeles ce scrie-n Sulurile Sfinte,
Că Tu transformi blestemul lor Părinte
Şi binecuvântare aduci azi peste fiul Tău.

Ca pacea Ta să stăpânească pe deplin
Şi inima şi viaţa mea întreagă,
Smerenia să fie al meu alin…
De Duhul, sufletul să-mi fie plin,
Ca Împărăţia Ta să-mi fie cea mai dragă!

Zalau, 18 iulie 2012

Categorii
poezii

Sfârşitul Legii


Curgeau de-a valma peste veacuri anii
Când a venit Isus s-aducă biruinţa…
Omenirea zăcea-n adânci pierzanii
Chiar de existau strădanii,
Omul îşi văzu-se neputinţa.

Căci Legea n-a putut aduce mântuire
Pentru-omul slab şi păcătos,
Zdrobit în a fărădelegii zvârcolire
Zăcea sub a păcatului orbire,
Până a venit din cer Isus Hristos!

Venit-a Sfântul, El Preaînaltul!
În trup de muritor s-a îmbrăcat,
Şi a trăit curat ca nimeni altul
Sfidînd şi carnea şi păcatul
Când pentru omenire Jertfă El s-a dat.

Sfârşit al Legii, bornă de hotar
S-a interpus Isus pentru omenire,
Şi s-a sfârşit atâta chin amar
Prin jertfa Sfântă din Calvar,
Care-a adus salvare din pieire.

Adus-a Harul cel din veşnicie,
Ca orice muritor să poată fi iertat.
Iar omenirea-ntreagă azi să ştie
Răscumpărarea este sfântă, vie
Jertfa din Golgota mai spală de păcat.

O Har măreţ, ce ai venit în lume,
Să aduci putere-n omul păcătos…
Tu lasă peste noi Eternul Nume
Să ne transforme-n chipul Său anume
Să fim urmaşi a lui Isus Hristos!

Amin
Zalau, 26 iunie 2012

Categorii
poezii

Să nu te doară niciodată


Să nu te doară niciodată
Ocara dusă cu folos,
Ca vei primi în cer răsplată
Din mâna sfântă a lui Hristos.

Să nu îti pese de oferta
ce ti-o întinde un viclean,
Că vorba mea azi este certă
În spate este chiar Satan!

Să nu te apese amenintarea
De care eşti înconjurat,
Că-n ea testată-ti e rabdarea
De câtre Marele Împărat.

Să nu te-ncânte niciodată
Cuvintele celui mieros,
Că nu-i real ce îţi arată
El umblă după al său folos.

Să nu te plângi de spinii care
Te-nţeapă adesea nemilos,
Chiar sângele când curge vale
Priveşte ţintă la Hristos.

Când spinii îi intrau în carne
El totul a răbdat tăcând,
Căci inima părea că-i arde
Având salvarea ta în gând.

Deci rabdă orişice durere
De dragul lui Isus Hristos,
Că într-o zi la înviere
Răbdarea fiţi-va de folos.

Să nu-ţi doreşti nimic din lume
Că toate trec ca fumu-n vânt,
Nu te ţinea de râs şi glume,
Ci luptă să devii mai sfânt!

Amin
Zalau, 13 iulie 2012

Categorii
poezii

Vine Domnul


Seara se coboară lin în lumea noastră
Vremurile aleargă către un final
Iar schimbări majore pe planeta albastră
Ne prezintă aceasta într-un mod real!

Timpul lumii noastre,în curând apune,
Iar pe nori de slava Isus va veni!
Te întreb pe tine prietene, hai spune:
Tu aştepţi să vină glorioasa zi?.

Uită-te în juru-ţi totul prevesteşte
Că la orizont se arată un final!
Chiar natura, astăzi îţi vorbeşte,
Că Stăpânul vine! Totul e real!

Boli nemaivăzute vin în lumea noastră,
Cataclismele se ţin în lanţ!
Crize monetare bat pe la fereastră,
Iar mai marii lumii fac tainic bilanţ.

Şi văzând acestea ce te înconjoară
Astăzi te întreb prietene iubit:
-Domnul îţi vorbeşte azi a câta oară,
Că pământul nostru are un sfârşit?

Nu uita, aicea toate-s trecătoare!
Chiar viaţa ta are un sfârşit.
Nu lăsa ca lucruri pieritoare
Să te ţină rob, s-ajungi nemântuit.

Scutură degrabă poverile străine
Şi te-ntoarce astăzi către Dumnezeu
El îţi va conduce viaţa către Sine
Şi va mântui pe veci sufletul tău.

Că Isus revine-n slavă cu mărire,
Să ridice-n ceruri pe cei pregătiţi.
Astăzi te îndem să-ţi vii în fire,
Ca să fii şi tu printre cei răpiţi.

Amin
Zalau, 11 07 2012

Categorii
poezii

Ai milă Doamne astăzi de români!


Ai milă Doamne astăzi de români!
Că iar suntem cu jalba-n poartă,
Cei care conduc, ce sunt stăpâni,
Ne-ndrumă spre cumplită soartă.

Că toate le-nvârtiră peste ani
S-o ducem bine,spun că nu se poate.
Că nu mai sunt în ţară bani,
Iar grija ţării cine să o poarte?

Că iar se ceartă între ei pentru putere
În timp ce ţara alunecă în jos
E multă vorbărie în „înalte sfere”
Şi… nimeni n-are frică de Hristos!

Mai marii ţării şi-au clădit palate,
Averi imense toţi au adunat!
Poporul însă in necaz se zbate…
De taxe, greu este apăsat.

Ajuns-am iar săraci la noi acasă,
Salarii mici, şomajul e in toi…
Tot mai puţin este de pus pe masă,
Umiliţi… de cei aleşi de noi!

Nu mai sunt locuri de muncă în ţara,
Muncim din greu pentru puţin câştig,
Tinerii pleacă la muncă „afară”
Treziţi-vă români! Prin vers vă strig.

Mulţi au plecat departe-n pribegie
Ca să câştige o pâine pentru ai lor,
Muncind cu greu, cu trudă, în robie,
Privind în depărtare-s mistuiţi de dor.

Iar dacă aceste rele toate,
Se-ntâmplă azi în ţara mea
-Mai este o soluţie ce poate
Din criza aceasta a ne salva?
***
Doar Dumnezeu ce-n mâna Lui ne ţine
Mai poate jugu acesta-l ridica,
El poate răul, al schimba în bine
Şi-aduce iar belşug în ţara mea.

Popor Român, azi te trezeşte!
Cu plânset, te întoarce la Hristos
În ţărână astăzi te smereşte,
Şi recunoaşte că eşti păcătos.

Să vină Har şi vremuri de-ndurare,
De sus din cer să cadă peste noi,
Să se intoarcă cei plecaţi în depărtare,
În Ţara mea să vină iar belşugul înapoi.

Amin.
Zalau, 10 iulie 2012