Categorii
poezii

Psalmul 130

Din fundul adâncului Te strig,
Întoarce faţa Ta spre mine…
Este noapte, şi îmi este frig,
Sufletul tânjeşte după Tine.

Cine ar rămâne în picioare
Fără Îndurarea-ţi mare?
Nelegiuirea mea mă doare,
O Doamne, adu a Ta iertare!

Făgăduinţa Ta m-alină,
Nădăjduiesc în ea mereu!
Prin Har ierta-vei a mea vină
Să am odihnă-n duhul meu.

Mai mult decât aşteaptă
Străjerii zorii dimineţii,
Te cheamă a noastră şoaptă
Pe Tine Domn al vieţii.

Tu singur Doamne dai iertare,
Ca omul să se-ncreadă-n Tine,
Adu înviorarea-ţi mare…
Învaţă-mă, să fac doar bine!

Tu vei răscumpăra poporul
Cu al Tău belşug de îndurare,
În Tine e nădejdea, dorul,
Să ne ridici din neagra vale.

amin
31 august

Categorii
poezii

De crezi că eşti puternic


De crezi că eşti puternic
Si toţi te linguşesc
Asculta-mă, ia seama!
Primejdii mari pândesc.
Tu, omul pus în slujbă,
Ostaşul lui Hristos,
Te pleacă, te smereşte,
Că e spre al tău folos.

Când lupţi cu tine însuţi
Sa-nvingi ce e lumesc,
Iar cei ce-au fost alături,
Cu toţi te părăsesc…
Nu renunţa la luptă,
Ci te-narmează bine!
Ca alăturea-n vâltoare,
Chiar Domnul însuşi vine!

El e tăria-n luptă,
Ce vine-n ajutor
Si ori pe unde-i drumul
Cu El este uşor.
El te ridică-n braţe
Când nu mai ai putere,
În suflet îţi aduce
Balsam din alte sfere.

De vrei să fii puternic,
Tu nu lovii pe fraţi!
Ci vino şi te roagă
Şi-n părtăşie staţi.
Te pleacă. te smereşte
Ridică-l pe căzut,
Că Domnul răsplăti-va
Tot ce ai făcut!

În viaţă eşti puternic
Când poţi să te smereşti,
Şi lângă cei de-alături
Frumos ştii să trăieşti.
Că nu-i în lumea asta
Nimic mai glorios,
Decât sa fii în viaţă,
Un sfânt a lui Hristos!
Amin
Zalau, 19 august 2012

Categorii
poezii

La Cherit

Ajunse la Cherit în vale,
Proorocul după sfânt cuvânt.
Acolo el primea mâncare,
Trimisă de Acel ce-I Sfânt!

Apă avea din pârâiaş,
Care curgea încet la vale.
Altfel locul era pustiu, golaş,
Seceta, usca-se totu-n cale.

La cuvântul Domnului venise
Să locuiască la Cherit,
Iar Dumnezeu, precum vorbise,
Prin corbi acolo l-a hrănit.

Şi până a secat pârâul
Ilie acolo a vieţuit,
Cuvântul sfânt îi fu-se brâul,
Prin care El a biruit!

De este secetă şi lipsă,
De bani, de haine, sau mâncare,
De crezi că vine apocalipsa,
Să nu slăbeşti în încercare!

Te-ncrede-n Dumnezeul care,
Veghează în orşice vreme,
El poate să îţi dea mâncare,
Te roagă Lui şi nu te teme!

El are corbi şi azi creştine
Care ascultă Glasul Sfânt
Şi nu îi lasă de ruşine
Pe cei ce cred al Său Cuvânt.

Amin
Zalau 21 august 2012

Categorii
poezii

Va veni o zi

Va veni o zi în care
Pasu-n loc se va opri,
Zile vor mai fi sub soare
Dar tu nu le vei privi.

Vei pleca şi tu de aicea,
Este o rânduială pusă!
Dar să nu uiţi până atuncea
Este-o mântuire adusă!

Viaţa aceasta este-o clipă
Care trece ca un gând,
Dacă faci de ea risipă
Ai să te trezeşti plângând.

Iar la capăt se plăteşte
Pentru orişice cuvânt,
Vorba care nu zideşte
Nu se cade unui sfânt.

Verifică aicea bine
Tot ce spui şi tot ce faci,
Să nu rămâi de ruşine,
Eşti mai câştigat când taci!

Îar de pleci din astă lume
Tu să ştii amicul meu,
Vine o zi când cu al tău nume
Te-ntâlneşti cu Dumnezeu.

Cât mai ai viaţă-n tine
Te împacă cu Cel viu,
Astăzi te gândeşte bine
Până încă nu-i târziu!

Că viaţa-i trecătoare
Trece ca un vis frumos
Tot ce-i viu într-o zi moare
Deci te-ntoarce la Hristos.

Ca la judecata sfântă
Unde cântări-s-or toate,
Unde mii de îngeri cântă
Tu să fii sculat din moarte.

Amin
Zalau 21 august.

Categorii
poezii

Pe culmi de har


Pe culmi de har
plutesc cu Tine Doamne,
în apogeuri fără de sfârşit
şi mă întreb Preasfinte
gânditoare:
-Cum poţi să mă iubeşti
cât ţi-am greşit?
Când m-ai primit
eram în zdrenţe toată,
murdară şi-ntinată de păcat.
Cu inima adânc plecată
în sânge Sfânt am fost spălată,
de toate Doamne m-ai iertat!
Ai pus o haină albă…
ca şi neaua
pe fiinţa-mi ce uimită te privea
şi proaspăt undelemn
ai pus în mine,
să schimbe tot cei rău în bine,
S-aducă pace-n sufletu-mi trudit.
M-ai transformat,
o Tată! Pentru Tine,
şi binecuvântarea Ta mi-ai dăruit.
când au rămas în urmă vechile ruine
şi-n Tine eu m-am regăsit.
Acum în sfere sfinte
stau cu Tine alături,
plutind pe unda Harului Divin,
uimită de ce ai lucrat în mine
păşind ‘nainte spre mai bine,
Te laud Doamne
şi… mă-nchin!

Amin
Zalau, 17 aug 2012

Categorii
poezii

Odihna creştină

Azi ne este dăruită,
De sus de la Dumnezeu,
O odihnă minunată
Prin jertfa Fiului Său.

Ce odihnă se aşteaptă
Astazi încă pe pământ?
Când odihna nouă data
Este însuşi Duhul Sfânt!

Tu destupă azi fântâna,
Curătă lăuntrul tău.
Să se limpezească vâna,
Să tâşnească Dumnezeu!

Să fie-n a ta vorbire,
Si în fapte şi-n umblare,
Sa tâşnească prin trăire
Până în înalta zare!

Fiecare zi din viaţă
Tu în Domnul te-odihneşti,
Aşa Biblia ne-nvaţă
Când prin Duhul Sfânt trăieşti.

Prin a lui Hristos jertfire,
A venit măreţul Har!
Ce ne aduse mântuire
Prin Jertfa de pe Calvar.

O odihnă minunată
Pentru fiecare zi,
Prin Hristos ne este dată,
Şi prin El, noi vom trăi!

Amin
Zalau, 10 august 2012

Categorii
poezii

Apa vie

Va treziţi veniţi la ape
Strigă azi Isus din nou,
Duhul vrea să vă adape
Făurind omul cel nou.

Cuvântul are putere
El a fost trimis deja
Nu te îndoi, tu cere
Duhul Sfânt în viata ta.

Tu eşti fiu de e în tine
Duhul celui pururi viu,
Te trezeşte azi creştine
Pâna înca nu-i târziu.

Curge Duhul Sfânt în tine
Nu pierde timpu-n zadar,
Prin credinta te ridica
Ca traiesti vremuri de har!

Când orice nevoie vine
Chiar în trupul muritor,
Te ridică prin credinţă
Prin Duh eşti biruitor!

Trupul tău e templul sfânt
Duhul locuieşte-n tine,
Te încrede în Cuvânt
Nu mai zabovi-n ruine.

Nu lăsa ca duh de frică
Să trăiască-n tine iar,
Prin credintă te ridică
Domnu-ţi face acest har.

El în tine locuieşte
Crede şi te vei convinge,
Când Isus în tin’ trăieşte
Orice rău poţi a învinge.

Amin
Zalau, 07 august 2012

Categorii
poezii

Cercetare

Când m-ai chemat cu dragostea de Tată
Să mă întorc la Tine pe deplin,
De n-am răspuns chemări, adânc predată,
Mai cer putere şi… mă-nchin!

Dacă nu umblu drept în calea mea
Şi nu fac tot ce sunt datoare,
Când judec şi rănesc pe cineva
Mai dă-mi lumină să fiu simţitoare.

Dacă a lumii noastre bogăţie
Şi banii mă atrag cu forţa lor,
Te rog arată-mi calea spre Împărăţie
Să nu îmi pierd credinţa şi să mor.

De sunt nepăsătoare-n a mea cale
Iar vorba mea răneşte-n jur,
Mă-mbogăţeşte Tu cu ale Tale
Cuvinte sfinte, ce nu sună dur.

Aproapele-mi pe cale de-a căzut,
Iar eu l-am judecat ne-simţitoare,
De, inima adânc nu m-a durut
Te rog Părinte drag să-mi dai iertare.

Când grijurile vieţii mă frământă
Doar pentru cei din casa mea,
Vorbeşte-mi Tu prin Cartea sfântă
Şi pune-n ochii mei lumina Ta.

Dacă mă-ncântă a omului părere
Şi mă feresc de cruce-n calea mea,
O Doamne, limpezeşte a mea vedere
Şi dă-mi putere să îţi pot urma.

Dacă în rugăciune adânc nu mă smeresc
Când cer a Ta putere Sfinte Tată,
Iar grijurile lumii mă robesc,
Cu sfânta Ta lumină, Calea mi-o arată.

Zilnic mă ajută, să mă cercetez
Ca Harul Tău să curgă-n mine
Pe această Cale sfântă ce-o urmez
Ajută-mă să nu mă pierd de Tine.

Amin
Zalau, 2 August 2012