Categorii
meditaţii

Pe drum de stele


Mergând prin ochii credinţei pe drum de stele, mă avânt spre infinit căutând contopirea cu Lumina Divină.
Dar deodată simt ceva ce trage de mine strigând,
-Hei unde mergi aşa grăbită, pe mine cui mă laşi?
Mă uit nedumerită şi ce crezi? Este firea cea veche, care pironită in cuie se zbate vârtos şi nu vrea să moară.
Încercând să mă înduioşeze, geme mereu.
Un dor de nestăvilit mă împinge în faţă spre Lumina ce curge de sus inundându-mi fiinţa.
O pace deplină mă umple iar duhul îmi umblă pe cărări de har spre Dumnezeu
Ţâşnesc zeci de izvoare din sufletul meu.
Plutesc pe unda Duhului Sfânt, înot purtată de curenţii apei divine afundându-mă tot mai mult în lumina deplină.
Ce minunat este in prezenţa Ta Tată! Ţine-mă cu braţ puternic şi păzeşte-mă de orice pornire rebelă!

Categorii
poezii

Sunt chemări venite de departe

Sunt chemări venite de departe,
sunt voci ce numai unii le aud,
sunt culori ce ochiul le absoarbe
şi care-n suflet se ascund.

Aşa se naşte poezia… cântul,
şi toţi ne minunăm de frumuseţea lor,
dar pentru ele au trudit aleşii
cu sufletul vibrând de dor.

Stând la îndemâna Celui Sfânt
fiind mereu a cerului solie,
imbold primind în dulce cânt,
purtând aroma cea din veşnicie.

Şi curg spre noi cuvinte legănate
în viziuni ce sufletul încântă
acestea toate, nouă ne sunt date,
Să fim mai buni c-o inimă mai sfântă!

Amin, Greta Andreica,
Zalau, 30 Oct. 2012

Categorii
poezii

Nu mă înspăimântă

Nu mă înspăimântă ce-mi stă în faţă,
Merg ‘nainte-n fiecare zi,
Atât timp cât sunt în viaţă
Cred in Dumnezeu orice ar veni.

Mi-am predat viaţa-n întregime
Pot să urle duhuri împrejur,
Nici măcar o parte, o sutime,
Nu vreau să rămână sub un rău augur.

Nu vreau dogme şi tradiţii
Să mă-npiedice in drumul meu,
Sunt căutătoare de solstiţii
Unde vârful este Dumnezeu.

El eternul… veşnic soare,
Umple astăzi tot lăuntrul meu,
Vreau să ia aminte fiecare
Că sunt plină doar de Dumnezeu.

Nu vreau inălţări umane
Să mă poarte spre un apogeu,
Ci doresc în fapte, vorbe, haine
Să-l înalţ pe Sfântul Dumnezeu!

Cer lumină, că sunt trecătoare,
Port comoara, dar e-n vas de lut!
Doamne, până trupul moare…
Mă-nveleşte Tu, in absolut.

Valea care vine cu tăcere,
Cu mantia rece de temut,
Am s-o trec precum se cere
Cu nădejde-n Cel ce am crezut.

El Isus mi-a spus că e cu mine
Mâna lui mă ţine când slăbesc,
Mă călăuzeşte către Sine
Deci încrezătoare lângă El păşesc.

Amin
Zalau, 28 Octombrie 2012
Greta Andreica

Categorii
poezii

Picură ploaia


Picură ploaia prin geamul ceţos,
E frig, e răcoare, noros,
Căzură de-a valma frunze şi flori,
Au dispărut de afara mii de culori.

Se apropie iarna pe-ntregul ţinut,
Că tot ce e verde s-a dus, a cazut,
Doar norii coboară mai jos peste noi,
Se apropie venirea zilei de apoi.

Ce vine si vine, se arată pe nori,
Cu lacrimi şi zbucium şi… flori.
Credinţa se răceşte, se doarme vârtos
Se apropie venirea lui Hristos.

Amin
25 oct.2012

Categorii
poezii

Timpul aleargă

Cercetare

Timpul aleargă, se grăbeşte,
Este o clipă trecerea prin lut!
De aceia astăzi te opreşte,
Te îndeamnă Cel ce-i Absolut.

Nu îmbrăca ţărâna cu podoabe,
Că ea se-ntoarce in ţărână oricum,
Nu privi prin nişte găuri oarbe
Să nu rămâi pierdut, nu nicidecum!

Să nu urăşti aproapele în viaţă,
El îţi este dat de Dumnezeu.
Priveşte spre Hristos şi învaţă,
Îmbracă-te-n iubire că eşti fiul Său!

Să nu laşi niciodată gânduri rele
Să se adăpostească in lăuntrul tău,
Alungă-le şi umple-te de stele,
Să luminezi direct din Dumnezeu.

Când se coboară seara peste tine,
Analizează-ţi viaţa cu folos.
Căieşte-te, transformă rău-n bine
Şi te îmbracă în Isus Hristos.

Ca noaptea care vine în tăcere,
Să îţi aducă odihnă pe deplin..
Astăzi te pregăteşte, îndurare cere,
Să nu fii alungat ca un străin.

Amin
17 Octombrie 2012
Greta Andreica

Categorii
poezii

Eroii credinţei


Dispreţuiţi şi alungaţi de lume,
Batjocoriţi, închişi şi chinuiţi,
Au purtat cu cinste a lui Isus nume
Chiar dacă amarnic fost-au prigoniţi.

Au rătăcit prin lungi pustiuri,
Prin munţi şi peşteri se ascundeau.
Cei credincioşi trait-au pentru ceruri
La viaţa aceasta nici că se gândeau.

Lumea nu era vrednică de a lor trăire,
Nu i-a înţeles şi i-a alungat.
Însă aveau un scop înalt şi o menire
Au renunţat la ei şi au trăit curat.

Nu au căutat confortul lumii acestea,
Au pribegit prin crăpături de stânci…
Cu sacrificiu dus-au vestea
Despre a Domnului Isus porunci.

Lipsiţi de toate, goi, în sărăcie
La crezul lor, ei nu au renunţat!
Căci ei purtau în inimă o Împărăţie
Păşind cu încredere spre malul celălalt.

O fraţii mei să ne trezim în grabă!
-Noi unde ne găsim faţă de ei?
Căci Dumnezeu astăzi ne întrebă
-Voi cum trăiţi acum copii mei?

Nu vă orbească lumea şi confortul,
Nu vă lăsaţi mânjiţi de ce e-n jur,
Nu le împrumutaţi vorba şi portul,
Că ce e fire pământească, va pieri, vă jur!

Să ne uităm la cei ce-au fost ‘nainte,
Să le urmăm exemplul lor curat,
Să împlinim a lui Isus cuvinte
Şi să ne despărţim de tot ce e păcat.

Amin
14 Octombrie 2012
Greta Andreica

Categorii
poezii

Lanţul vieţii

Lanţul vieţii

Verigă din lanţul vieţii
E ziua ce chiar a trecut
Se-nvăluie-n mantia ceţii
Aleargă spre zidul cetăţii
Iar noaptea adâncă e scut.

Aleargă purtând o povoară
Formată din lacrimi şi dor
Din clipele mii care zboară
Freamătul începe să doară
Şi adună tot focul în zbor.

Cântă un greier în iarbă
Lacrima nopţii cade uşor
Vin stele roua s-o soarbă
Iar luna răsare degrabă
Că ziua trecut-a în zbor.

Dar este un cod care poartă
A clipei trecute trăiri,
De a fost bună sau deşartă
Poate de cer să te despartă
Sau să-ţi aducă răsplătiri.

Zalau,9 Octombrie 2012
Greta Andreica

Categorii
poezii

Urcând în lumină spre Tine


” Acolo nu va mai fi noapte. Şi nu vor mai avea trebuinţă nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina. Şi vor împărăţi în vecii vecilor.”(Apocalipsa.22.5)

Urcând în lumină spre Tine,
Cu stele ca nimb scânteind,
M-acopăr cu vântul ce vine
Şi adună toţi sfiinţii plutind.

Iar timpul salută şi pleacă,
Cu nori-n cadenţă păşind,
Că ziua pe veci n-o să treacă
Văd noaptea drumul sfârşind.

Cu mantia densă de umbră,
Se-aşează să doarmă pe veci.
Drumul nopţii aicia se curmă
Cu misterele-i negre şi reci.

Lumina Divină din ceruri răsare,
Isus este soare sublim şi curat!
Nimburi de lumină sclipitoare
Curgând din Hristos, se împart.

Cântă lumina sublima cântare
Şi sfinţii se adună cu ea,
Tristeţea apune plângând şi dispare
S-a dus pe vecie durerea cea grea.

Iubirea domneşte pe plaiul luminii
Ea este esenţa a tot ce e viu
Se adună îngerii şi serafimi…
Trezeşte-te-n grabă, că este târziu!

Amin
Zalau, 07 10 2012

Categorii
poezii

Când mă întorc spre Tine


Când mă întorc spre Tine Doamne mare,
Eu mă cutremur,mă smeresc şi aştept,
Mi-ai dat viaţă, dragoste, iertare,
Să pot să mă ridic din neagra vale
Şi către cerul slavei să mă-ndrept.

Mereu nătângă, am rătăcit în vale
Că m-a atras mirajul pământesc,
Plăceri de-o clipă mi-au ieşit în cale,
Ce m-au chemat cu sclipitoare zale
Şi în păcat făcutu-m-au să vieţuiesc.

Sorbeam păcatul…să trăiască clipa
Iar ce e sfânt mereu se-ndepărta,
Nu mai simţeam nimic în pripă
Nici îngeri ce îşi fâlfâie aripa
Ci totul, totul se întuneca.

Doar corbii-n juru-mi se roteau
Dansând sinistra horă a aşteptării
Căderea, moartea mea o aşteptau,
Privind, din ciocuri croncăneau,
Cu ochi deschisi spre largul zării.

Dar ai venit din ceruri Tu iubire
Şi tot ce-a fost păcat s-au dus,
Fugit-au… corbii în neştire
Iar moartea care-mi aducea pieire
A dispărut, când ai venit Isus.

Amin
Zalau, 06 Octombrie 2012

Categorii
poezii

Paşii credinţei


Credinţa-i o virtute ce se primeşte-n luptă,
Credinţa este darul ce munţii înalţi îi mută.

Credinţa te transformă în munte de granit,
Credinţa îţi aduce lucrul mult dorit.

Credinţa este poarta spre sfântul Dumnezeu,
Credinţa te ajută să fii în har mereu.

Credinţa este poarta spre sfânta pocăinţă,
Credinţa te ajută să stai în umilinţă.

Credinţa te ridică din cel mai greu păcat,
Credinţa te eliberează cu adevărat.

Credinţa este calea care te duce-n cer,
Credinţa îţi dă lacrimi pentru acei ce pier.

Credinţa îţi aduce şi Duhul cel promis,
Credinţa te conduce în Rai, în Paradis.