Categorii
poezii

A mai trecut un an


A mai trecut un an din viaţă,
Din nou ne oprim la calendar,
Şi scotocim pe-a vieţii aţă
Iar faptele ne stau în faţă
Ne arată cât trăit-am de sumar.

Atât de multă alergare
Ne umple timpul zi de zi,
Goană după haine şi mâncare
O forfotă… şi fiecare
Se culcă-n nopţi târzii.

Atâta trudă pentru-o pâine,
Pentru un trai mai bun, decent,
Nici nu vedem precum, că mâine,
S-a dus viaţa cu a ei taine….
Iar noi, nu am răspuns prezent!

Acum când anul se sfârşeşte
Din nou de amintiri cuprinşi
Analizăm cum se trăieşte,
Cât de adesea se păcătuieşte
Cât de uşor suntem învinşi.

***

Prietene tu unde mergi
Ce ţeluri ai în viaţă?
Acum aş vrea să înţelegi
C-ă risipit-ai ani întregi
Iar azi nu ai speranţă!

Mai este o viaţă dragii mei,
O viaţă nesfârşită,
Isus te-ntreabă dacă vrei
Să te înscrii printre ai Săi
S-ai veşnicia pregătită.

***

Iar noi care-am pornit pe cale
La cumpăna de an să medităm,
Cum ne silim aici în „vale”
Că viaţa se sfârşeşte cu ale sale,
iar noi spre casă o să plecăm.

Să ne trezim azi fraţii mei,
Să scuturăm firescul jug,
Să nu mai fim lumeşti şi răi
Că Domnul se-ngrijeşte de ai Săi
Când sub stindardul Lui ajung!

Să ne încredem pe deplin
În Cel ce e iubirea,
În van să nu ne risipim,
Viaţa în credinţă s-o trăim,
În Cel ce Este nemurirea!

Greta Andreica
Zalau, 28 Decembrie 2012

Categorii
poezii

Ce aveţi în inimile voastre?

Urăsc a voastră sărbătoare
Unită cu păcat şi cu desfrâu
Şi mă întreb ce faceţi oare?
Nelegiuirea curge ca un râu!

Vorbea odată Creatorul
Către copiii săi din Israel
-Mi-am întors ochii, că poporul
Sărbătorind, păcătuieşte-n fel de fel.

***

Dar ani au trecut şi iată
Astăzi în vremea noastră fraţi
Dumnezeirea se arată
Şi ne întreabă: -Cum serbaţi?

-Ce faceţi astăzi voi în lume
Copii mei? El ne vorbeşte,
-Că se aud vorbe multe, glume
Şi adesea se păcătuieşte.

În case, brazi, lumini, beteală,
V-au cuprins-a inima şi gândul
Şi multă, multă osteneală,
S-a adunat zile de-a rândul.

Acum vă-ntreb: -E sărbătoare…
Mâncare, haine aţi pregătit,
Dar cât din toate acestea oare
Sunt pentru Mine, cel sărbătorit?

-Ce aveţi în inimile voastre?
E timpul să vă cercetaţi!
Eu v-am chemat în sfânta oaste,
Vedeţi să nu vă înşelaţi!

Vă vreau cu gelozie sfântă
Să fiţi ai Mei pentru vecie,
Iar Duhul Sfânt aşa cuvântă:
-Vă pregătiţi de Împărăţie!

Lăsaţi ce este a lumii umblet
Copiii Mei, nu vă înşelaţi!
Că Eu vă vreau smeriţi în cuget,
Cu lumea nu vă încurcaţi.

Ce e din lume tot va trece
Aşa cum piere pleava-n vânt,
Cu Mine va putea petrece
Doar cel care e drept şi sfânt!

Greta Andreica
Zalau, 26 Decembrie 2012

Categorii
poezii

Se bucură omenirea!


Se bucură omenirea,cântă zarea,
Un Fiu, un Dumnezeu ni s-a născut!
Ce ne-a adus în dar salvarea
Şi mântuire pentru cel pierdut

Venit din lumea cea astrală,
Pe drum de profeţii şireag,
Adus-ai bucurie şi îndrăzneală
Pentru omul care rătăcea pribeag.

O Doamne ne-nchinăm cu toţii,
La ieslea Ta smeriţi venim,
Bunicii cu părinţii şi nepoţii
Te lăudăm Isus şi-ţi mulţumim.

Că ne-ai adus în dar iertare
Murind o Doamne pentru noi
Azi, te adorăm şi-n închinare,
Îţi mulţumim c-ai înviat apoi.

Că nu este altul ca şi Tine
Mai sfânt, mai glorios, mai minunat!
Cu magii şi păstorii din vechime
Cerul întreg atunci s-a închinat.

Mărire sus în ceruri pe vecie!
Colindăm în ger cu toată bucuria,
Că ni s-a dat o sfântă Împărăţie,
Că a venit la noi Isus, Mesia!

Zalau,23 Decembrie 2012
Greta Andreica

Categorii
poezii

Nebunia propovăduirii crucii


Când a venit aici pe Terra,
Isus avut-a un scop precis.
Să înlăture pe veci himera
să aducă mânuire pentru Terra
vorbind de Tatăl şi de paradis.

El a venit ca să aducă crucea
şi jugul bun ce trebuia purtat,
o nebunie pare de atuncea,
să înnalţi ce te smerşte aicea,
să crezi şi să poţi fi salvat.

-Cum? Să poţi fi iertat de toate
păcatele ce-n viaţă le-ai comis?
-După o viaţă plină de păcate,
în care te-ai scăldat pe săturate,
să poţi să mai ajungi în Paradis?

-Prin sângele cel sfânt se poate
să fii salvat din hău şi înnoit,
Puterea crucii scoală azi din moarte
şi te eliberează chiar de toate,
De crezi în Isus, azi eşti mântuit!

Prin cruce a venit iertare
pentru omul slab şi păcătos,
care mergea către pierzare
cuprins de-a lumii frământare.
Atuncia când s-a interpus Hristos!

Venit-a Harul aici în vale,
prin cruce poţi să fi iertat.
Să scapi de a ispitelor rafale
ce vin adesea-n a ta cale,
Crezând, eşti liber de păcat!

Aceasta cruce pare nebunie
pentru omul care zace în păcat,
Însă… de crede, îl învie,
eliberându-l de orice robie
şi este pentru veci salvat!

O, minunată Jertfă de pe cruce,
Tu ne-ai adus o mare izbăvire!
Crezând în harul ce viaţă aduce
orice muritor poate să apuce
un loc în cer, în Mântuire!

Greta Andreica
Zalau, 18 Dec.2012

Categorii
Fără categorie poezii

Te-ai întrupat


Venit din slava slavei nevisate,
Te-ai întrupat o Doamne pentru noi,
şi Te-ai născut în Bethleem cetate
că ne ştiai săraci, lipsiţi şi goi.

Ai împlinit a Tatălui voinţă,
L-ai ascultat prin fapte şi Cuvânt,
că Tu eşti Dumnezeu şi fost-a cu putinţă
să mori pentru toţi oamenii de pe pământ.

Te-ai întrupat ca om, dar fără pată,
trăind fără păcat adus-Ai izbăvirea,
Când ai jertfit viaţa Ta curată,
Tu ne-ai adus în dar dumnezeirea!

Că fost-ai om, trăit-ai printre oameni
şi ai răbdat ispite şi dureri,
dar Tu ai biruit că ai venit să semeni,
un dor de cer şi să ne dai puteri.

Că nu putea un om să moară
pentru a lumii întreagă mântuire,
doar Dumnezeu putea să se coboare,
ca să ridice omul din pieire.

Ai acceptat şi Golgota Isuse,
iar drumul crucii l-ai urcat întreg,
când mă gândesc am bucurii nespune
Iubirea-ţi mare azi o înţeleg.

Tu ai venit O Doamne pentru mine
să mă ridici din negrul morţii hău,
În univers nu-i nimenea ca Tine
Să se jertfească pentru omul cel mai rău.

Amin
Zalau, 15 Decembrie 2012
Greta Andreica

Categorii
poezii

În slavă este bucurie


Dacă ai pornit pe Calea sfântă
Pe drumul care duce către cer,
Să ştii că mii de îngeri cântă
Iar Tatăl te binecuvântă
Că nu mai eşti în rândul celor care pier.

Acasă, în slavă-i bucurie mare
Când se întoarce un păcătos.
În ceruri este sărbătoare,
Se-nchină îngerii în zare,
Toată slava este a lui Hristos!

Dacă aşa de mare-i bucuria
Când unul singur se întoarce acasă,
Cum va fi oare veselia
Când răsuna-va toată veşnicia
Că a sosit a lui Hristos mireasă?

Bucurii de negrăit sunt pregătite
Acolo sus în ceruri pentru noi,
Cununi de slavă împodobite
Cu pietre preţioase, şlefuite,
Şi haine albe, sclipitoare, moi!

O fraţii mei, să mergem prin credinţă,
Să ţinem sus învăţătura lui Hristos!
Să fim smeriţi în necurmată pocăinţă,
Să împlinim a cerului dorinţă
Ca să putem ajunge-n locul glorios.

Categorii
poezii

Arde sufletul în mine


Azi în drumul de credinţă pe a mea cărare,
Caut să mă ating de Tine, de puterea-Ţi mare!

O ajută-mă Stăpâne, să nu mai greşesc,
Mă proştern acum la cruce şi mă pocăiesc!

Eu aştept a ta sfinţire să-mi aducă-n dar
Har, putere de jertfire pe sfântu-Ţi altar.

Să transformi deplin Părinte toată viaţa mea!
În trăire, în cuvinte, în asemănarea Ta.

Arde sufletul în mine, Dă-mi a Ta sfintire!
Ca să poarte pasul meu spre desăvârşire.

Asta-i ţinta ce o am pentru a mea viaţă,
Mă ajută Doamne sfinte, dă-mi în duh povaţă.

Mă smeresc în faţa Ta, Domnul meu divin,
Te ador, Te aştept să vii, Doamne şi mă-nchin!

Greta Andreica
Zalau, 13 Decembrie 2012

Categorii
poezii

Pe poteci de har

Pe poteci de har urcând prin credinţă
Încerc să m-apropiu de tronu-Ţi slăvit,
Şi te rog să-mi aduci în duh biruinţă
Te chem cu suflet deschis şi smerit.

Mă arde un dor să mă înalţ către Tine,
Să scap de povoara aceasta de lut,
Fireasca trăire şi zilnica pâine
Adesea aici pe pământ rob m-au ţinut.

Doresc părtăşia-ţi în toate pe cale
Şi lupt cu nădejde în duh pentru ea,
Zbuciumul aici pe pământ este mare
Şi adesa mă trezesc cu o inimă rea.

Firescul mă-nvăluie în lupta cea ternă,
Cu greu mă desprind de a cărnii putere
Prin credinţă îţi caut Faţa Eternă
Că prea ades sunt copleşit de durere.

Trimite din ceruri Părinte putere
Să scalde în har astăzi duhul trudit,
Cu toată fiinţa mă plec spre aţi cere
Să mă ajuţi să ajung la sfârşit mântuit.

Amin
Zalau 13 Decembrie 2012
Greta Andreica

Categorii
cugetare

Mărşăluind spre casă

Obosită de drum, cu ochii plini de lacrimi şi dor, merg înainte pas cu pas… mă uit peste umăr la prăpastia din care abia am ieşit cu greu, zdrelindu-mi genunchii în mersul greoi spre înainte.

O rază de soare dansează în faţa mea pe drum dăruindu-mi puterea umblării prin credinţă, a iertării care aduce linişte şi eliberare de orice zbucium uman.

Mă uit spre muntele din faţa mea ce se înalţă maiestuos, cu vârful acoperit de nori. Încep să urc cu nădejde şi dorinţă înfocată.

Înţeleg în ceas târziu că umblarea-mi pe un traseu sinuos are menirea de a transforma sufletul meu, de al goli de tot ce este fire pământească, de al pregăti pentru zborul etern spre Ţara Luminii, unde nu va mai fi durere, scâncet şi zbucium.
Acolo voi trăi în lumină deplină, eliberată pe veci de orice imperfecţiune umană.

Doamne ajută-mă să merg fără cârtire pe acest drum ca niciodată acolo în Ţara Luminii să nu-mi vină în minte întrebarea:

-Oare de ce nu am făcut mai mult pentru Hristos?

Categorii
poezii

Suntem femei

Suntem femei aşa a fost să fie,
Ca să ne naştem pe acest pămnt.
Suntem legate de a noastră glie,
Lipite de cei dragi pentru vecie,
Luptând pentru cei bun şi sfânt.

Suntem femei dereticând prin casă
Făcând mâncare, haine şi copii,
Pe cei iubiţi îi strângem lângă masă,
Vrem să le facem viaţa mai frumoasă
Că le dorim în viaţă bucurii.

Suntem femei creştine cu dorinţe
Care depind de-ai noştrii soţi,
Avem în inimă adesea suferinţe
Şi vise ce rămân doar năzuinţe
Ascunse în adânc, în tainic colţ.

Avem copii ce îi iubim cu sete,
Ne dedicăm cu totul pentru ei,
Îi mângâiem ades pe îndelete
De sunt băieţi sau de sunt fete
Şi îi iertăm atuncia când sunt răi.

Suntem femei şi aducem alinare
Pentru acei pe care îi iubim.
Sensibile, cu grijă şi răbdare,
Îi ajutăm cu drag pe fiecare,
Când sunt bolnavi, îi îngrijim.

Suntem femei ce semănăm iubire
În pruncii ce atâta i-am dorit,
Îi invăţăm ce-nseamnă dăruire
Când prin viaţă şi jertfire
Suntem exemplul cel mai potrivit.

Suntem femei ce stăm în rugăciune
Şi mijlocim adesea către cer,
Ca Dumnezeu să facă o minune
S-aducă pentru ai noştrii zile bune,
Să nu rămână printre cei ce pier.

Suntem femei cu slăbiciuni adesea,
Care privesc cu ochii plânşi şi goi…
Însă să nu uităm, cu toate acestea,
Despre înviere primele au dus vestea
Nişte femei… aşa cum suntem noi!

Zalau, 04 Dec. 2012
Greta Andreica