Categorii
poezii

Plopişorul cel din vale


La margine de lume şi de vreme
Stă zgribulit un plopişor,
Se uită-n stânga, drapta şi se teme
Că este singur, trenură şi geme,
Afară-i frig şi plouă încetişor.

Toţi fraţii lui stau înşiraţi,
De-a lungul magistralei de alături
Toţi cu grijă au fost plantaţi,
Ei fost-au curăţiţi şi aranjaţi
Pe un pământ ce-i aşezat în straturi.

Se necăja el tremurând agale,
Uitându-se spre a lui tulpină,
Că pietrele ce îi stătură-n cale
Îl împingeau mereu tot către vale
Şi se gândea că n-are nici o vină.

Dar vremea a trecut cu a ei poveste
Şi-o secetă cumplită a venit,
Pe câmp, pe deal, sau sus pe creste,
Totul se veştejea fără de veste
Şi tot ce-i verde suferea cumplit.

Doar plopişorul nostru cel din vale
Se unduia cu frunzele în vânt
Că apa de alături ce trecea agale
Îl răsfăţa cu harurile sale
Abia acum nu se simţea înfrânt.

***

Dacă te afli în locul cel mai greu
Şi gemi sub apăsare şi povară,
Să ştii că sus veghează Dumnezeu
El ştie când îţi este greu,
Durerea ta El zilnic o măsoară.

Iar când veni-va ziua răsplătirii,
Când totul cu dreptate fi-va vămuit.
Când vei primi minunea strălucirii
Vei înţelege ce-i deasupra firii,
Vei mulţumi că aici ai suferit.

26 Februarie 2013
Greta Andreica

Categorii
cugetare

Nu renunţa niciodată!


Dimineţi sumbre, ploioase şi mohorâte, parcă vor să împiedice mersul meu înainte pe drumul vieţi care şi aşa este destul de accidentat.

Un drum care devine tot mai ingust, mai abrupt, iar mersul meu, tot mai greoi şi uneori şchipătat.

Pe drumul care urcă mereu îngustându-se, urc şi eu anevoios, deşi sudoarea curge peste trupul trudit. Mădularele bolnave le simt tremurând dar nu vreau să mă opresc, să mă odihnesc, am mereu în minte frica alunecării.

Urc purtându-mi povara, pe care mereu spun că am lăsat-o la piciorul crucii, dar greutatea ei o simt cum mă apasă în fiecare clipă.

Văd pe unii care urcă pe lângă mine grăbiţi, pe când alţii coboară încet… alunecând la vale.

Îmi şterg sudoarea cu dosul mâinii şi mai cer credinţă să pot merge mai departe
. Din cauza puţinei credinţe mai port o povoară pe care o puteam lăsa demult jos.
Ştiu sigur că aici este problema! Ea, credinţa eliberează, credinţa ridică şi dă noi puteri de înaintare.

Chiar dacă înaintarea este una greoaie şi anevoioasă mă uit spre creste şi simt aerul curat care este pe înălţimi. Urc cu nădejdea că într-o zi voi fi acolo… fără povară, fără boli, fără neputinţe.

Nu voi renunţa niciodată!
Greta Andreica
24 Februarie2013

(Oricât de greu este drumul pe care mergi, prietene, nu renunţa niciodată la Hristos!)

Categorii
poezii

O cât aş vrea!


O cât aş vrea să pot să spun
La cei ce-s în pierzare,
Cât este Domnul meu de bun
Sub ocrotirea Sa să-i pun
Sub marea Sa îndurare.

O cât aş vrea să fiu un far
Ce lumii să arate,
Că e un ultim ceas de har,
Că mântuirea e în dar,
Cum scrie în sfânta Carte.

Să pot să duc vestea împăcări
În lumea asta largă,
În lungul şi în largul zării,
Să spun că Sângele iertării
Mai spală vina întreagă.

O cât aş vrea să îi aduc
Pe toţi, pe toţi, la Cruce,
Să strig că vremea-i în amurg
Cei ce-L resping în Iad ajung,
Iar şansa lor se duce!

O cât aş vrea să fiu mai sfânt
Făcând doar ce e bine.
Cu nou imbold, cu sfânt avânt
Să strig mereu al Său Cuvânt
Şi să mă încred în Sine.

Greta Andreica
Zalau, 22 februarie 2013

Categorii
poezii

Ce har, ce îndurare!


Nu-s vrednică Stăpâne
De tot ce-mi dăruieşti
Ce grijă ai de mine!
De toate îmi pregăteşti.

Tu ştii de nu am pâine,
De banii nu-mi ajung,
Dar astăzi ca şi mâine
Tu mă ajuţi la jug.

Când boala mă doboară
Şi apăsată-s greu
Tu, Doamne, a câta oară?
Eşti lângă patul meu!

Aici eşti lână mine
În greul cel mai greu,
Şi mă mângâi Stăpâne
Când întristată-s rău.

Ce har, ce îndurare
Reverşi asupra mea,
Mă-nvălui în iertare
Şi-mi dai lumina Ta.

Nu-s vrednică Isuse
De bunătatea Ta,
Ce îndurări nespuse
Reverşi în viaţa mea!

Mă-nchin cu umilinţă
La tronul Tău ceresc
Cu adâncă pocăinţă
Mă-nchin şi mă smeresc!

Amin
Greta Andreica

Categorii
poezii

Marea transformare


Mare este a Ta putere
Dumnezeu Preasfânt,
Ne-ai adus o mântuire
Nouă pe pământ

Duhul cel din veşnicie
Pus în trup de lut,
A putut ca să învie
Omul cel pierdut.

Minunată transformare
Pentru omul tern,
Puterea nemuritoare
Înghite cei peren.

Boldul morţii, el păcatul,
Fost-a înghiţit,
Nemurirea prin Înaltul
Viaţă a dăruit.

Când Hristos din veşnicie
Dezbrăcat de slavă,
S-a jertfit ca să învie
Fiinţa cea bolnavă.

Omul cel robit de patimi
Fost-a transformat,
Când sub cruce la Golgota
Viaţa şi-a predat.

Omul tern şi păcătos
Transformat deplin,
Prin Sângele lui Hristos
Intră-n sfânt Cămin.

Minunată mântuire
Plan divin ceresc
Ai adus Iehova Ire
Omului firesc.

Greta Andreica
14 Feb. 2013

Categorii
poezii

Când tot ce este-n tine e durere


Când stări de neputinţă îţi macină fiinţa
Iar apăsarea sufletească este tot mai grea
Când nu zăreşti niciunde biruinţa
Şi plângi strivit sub încercarea rea

Când tot ce este-n tine e durere
Şi parcă toate, toate s-au surpat,
Când suferi singur, în tăcere,
Când simţi că şi în gând eşti încercat.

Când hoardele străine din văzduhuri
Se năpustesc supra-ţi cu năduf,
Câd duhuri rele îţi recită stihuri
Când ai umplut al lacrimei burduf,

Viaţa întreagă ţi se pare goală
Anostă şi lipsită de orice sens,
Iar viitorul ţi se pare ca de smoală
Şi nu-ţi mai găseşti locu-n univers.

Aduţi aminte că pe a vremii valuri
Un Fiu de Dumnezeu a coborât din cer,
Ce a trăit smerit pe a vieţii maluri,
Ce fost-a prigonit, rănit, stingher.

Dar totul a răbdat cu bucurie,
Ca-n jerfa Sa, viaţă să avem,
Spune-i tot ce îţi lipseşte ţie
Şi vei primi in inimă un cald indemn.

Durerea va dispare într-o clipă
Iar întristarea parcă nici n-a fost…
De dragoste Isus face risipă
Când îţi arată al vieţii tale rost.

Tu înţelegi atunci, că lângă cruce,
Există bucurii de nedescris!
Dacă lumina Sa in viaţă îţi aduce
Trăieşti de aici precum în Paradis.

Greta Andreica
Zalau, 12 Feb. 2013

Categorii
poezii

Ieri, azi şi… mâine


Ieri pierdută-n lumea mare
În drum către nicăieri,
Pleavă ce plutea în zare
Cu mândrie şi plăceri.

Ieri căutând o împlinire
Şi un nume pe pământ,
Plină de păcat şi fire
Neştiind ce este sfânt.

Azi prin marea-Ţi îndurare
Mântuită prin Hristos,
Sus în barca de salvare
Luptând să trăiesc frumos.

Orice mădular în parte,
Rob să-l fac ascultător,
De păcat vreau al desparte
Ca să ard apoi de dor.

Ochii mei sunt astăzi ţintă
Doar în Sfântul Tău Cuvânt,
Sufletul prin Duhul cântă
Ţintind spre ce este sfânt.

Mâine sus în Ţara Sfântă
În splendoare şi mărire,
Unde sfinţii toţi îţi cântă
Sus în Rai şi nemurire.

Fericită pe vecie,
Voi uita orice necaz.
Plină-n duh de bucurie
Fără lacrimă pe obraz.

Proşternută-n adorare
Îţi voi mulţumi frumos
Că din lumea de pierzare
M-a salvat Isus Hristos.

Greta Andreica
Zalau, 10 Feb. 2013.

Categorii
Fără categorie poezii

Şopteşte vântul


În adierea vântului blajină
de sus din cerul străveziu,
coboară snopii de lumină
şoptindu-mi că e seară şi-i târziu.

Tresar la şoapta ca un şipot
ce-mi mângâie urechea-n zbor,
apoi ascult al apei ropot
şi plâng sclipirile ce mor.

Coboară înserarea pe cărare
se furişază-n inimă domol,
se isprăveşte o ultimă lucrare
iar greieri îşi cântă trilul lor.

Mai pâlpâie lumina la fereastră
iar paşi-mi rătăcesc pe aleii
tresare floarea cea din glastră
iar vântu-mprăştie miros de tei.

Spre casă pasu-mi şovăielnic
se-ndreaptă că e seară pe pământ,
o, Doamne, ai adus un timp prielnic
mă-nfior! Cât eşti de sfânt!

Amin
Greta Andreica
08 Feb. 2013

Categorii
poezii

Ca Tine nu e altul


Mergând spre fericire
pe drumul nevăzut
Te caut prin credinţa
ce-mi este tainic scut!

Mă-nalţ spre necuprinsul
Ce mă absoarbe ades
El-naltul, El întinsul…
Ce dă vieţii sens.

Dar în trăirea-mi ternă
în zilnicul năduf
Pe întărita-mi pernă
În crâncenul zăduf

Se sparg în neputinţă
a inimi visări
tovarăş mi-e căinţa
pe-a vieţii slabe zări.

Doar inima-ţi vorbeşte
când mută-i gura mea
lacrima şiroieşte…
caut iertarea Ta

Dar deodată vine
al Duhului alin
purtând în tainic Sine
balsam măreţ Divin

Mă înconjoară pacea
durerea se chirceşte
plutesc în ‘nalte sfere
iar duhul meu trăieşte

Şi uit pe dată totul
durerea, chinul, greul
Ca Tine nu e altul
Tu, Sfântul, Dumnezeul!

Amin
Greta Andreica
08 Feb. 2013

Categorii
poezii

Cu vieţi întunecate


Cu vieţi întunecate
Copleşiţi de lungi păcate
Bărboviţi şi încovoiaţi
Bătrânii sunt aşteptaţi
Să pună povara jos
Lângă crucea lui Hristos
Că în jertfa de salvare
Pentru ei este iertare
Tot trecutul păcătos
Îl spală Isus Hristos

Astăzi dacă mai trăieşti
Vino să te pocăieşti.
Darul cel mai minunat
Este harul căpătat.
După-o viaţă de păcat
Poţi să fii şi tu iertat
Sângele cel sfânt mai curge
Jertfa Sfântă ne ajunge
Nu există pată de grea
Să nu o poată El spăla.

Uite vremea a trecut
Viaţa ta s-a petrecut
Trupu-începe să slăbească
Bolile să-l năpădească
Vrei, nu vrei, să ştii creştine
Moartea sigur, sigur vine!
Spune ce ai să te faci?
Dacă azi nu te împaci
Cu Acel ce-I Creator
Şi e Domnul Domnilor?

Este timpul de pe urmă
Viaţa în curând se curmă
Este ultima strigare
Pentru tine-n adunare
Astăzi să iei bine seama
În curând soseşte vama
Ca în sfânta Împărăţie
Şi fiinţa ta să fie
Să fii veşnic fericit
Sus în ceruri mântuit.

Greta Andreica
Zalau 08 Feb. 2013