Categorii
poezii

Comuniune

Comuniune

Mă frământ o Doamne, tare mă frământ
Pentru ce se-ntâmplă astăzi pe pământ
Iar dureri ascunse, în mine stau şi zac
Vreau din răsputere să îţi fiu pe plac

Văd atâtea rele astăzi în popor
Şi acestea toate, vai cumplit mă dor!
Nedreptatea astăzi stă cu noi la masă
C-a pătruns tiptil şi în Sfânta Casă

Bani şi interese, primează-n orice loc
Sub masca blândeţi se ascunde foc
Iar mândrii deşarte stau la loc de frunte
De Cuvântul Sfânt cine să asculte?

El e folosit ca armă de lovire
Iar asta aduce cruntă rătăcire
Bârfa, ponegrirea şi zilnicul zvon
Se împarte astăzi si de la amvon!

Pune Doamne-n noi putere de căinţă
Să ne-ntoarcem iar la sfânta pocăinţă!
Tot ce e firesc să dezbrăcăm jos
Să ne pocăim la crucea lui Hristos

Amin