Categorii
poezii

Apa vie

Va treziţi veniţi la ape
Strigă azi Isus din nou,
Duhul vrea să vă adape
Făurind omul cel nou.

Cuvântul are putere
El a fost trimis deja
Nu te îndoi, tu cere
Duhul Sfânt în viata ta.

Tu eşti fiu de e în tine
Duhul celui pururi viu,
Te trezeşte azi creştine
Pâna înca nu-i târziu.

Curge Duhul Sfânt în tine
Nu pierde timpu-n zadar,
Prin credinta te ridica
Ca traiesti vremuri de har!

Când orice nevoie vine
Chiar în trupul muritor,
Te ridică prin credinţă
Prin Duh eşti biruitor!

Trupul tău e templul sfânt
Duhul locuieşte-n tine,
Te încrede în Cuvânt
Nu mai zabovi-n ruine.

Nu lăsa ca duh de frică
Să trăiască-n tine iar,
Prin credintă te ridică
Domnu-ţi face acest har.

El în tine locuieşte
Crede şi te vei convinge,
Când Isus în tin’ trăieşte
Orice rău poţi a învinge.

Amin
Zalau, 07 august 2012

Categorii
poezii

O, Duh Preasfânt!


Ai coborât din slăvi divine,
O, Duh Preasfânt, să ne ridici,
Să nu rămânem de ruşine
Trăind în firea pentru sine
Pierzându-ne-n viaţa de aici.

Tu ai venit cu daruri şi putere,
Umplându-ne cu-nţelepciunea Ta!
Prin har, ne porţi în alte sfere
Şi ne eliberezi de orice durere
Să nu mai stăm sub apăsarea grea.

Aduci vorbirea-n alte limbi străine,
Ce nu le-am cunoscut nicicând,
Iar când aceasta în viaţa noastră vine
Zidindu-ne, alungă orice ruşine
Ca pe Isus să-l proclamăm oricând!

Rodeşti apoi în noi Iubirea
Ce ne ridică tot mai sus
Aduci în noi Dumnezeirea
Când ne înveţi ce e jertfirea
Şi ne transformi întru asemănarea lui Isus!

Aduci ca roadă pacea, bucuria,
Atunci când inima o umpli pe deplin,
Iar în furtuni, când încercată-ne tăria
Semeni răbdarea, ca trăirea
Să fie doar pentru Isus, amin!

Ne închinăm cu umilinţă
O Dumnezeule Măreţ!
Că ne-ai adus la pocăinţă
C-ai pus în noi putere şi voinţă
Şi că plătit-ai cel mai mare preţ.

Amin 1 iunie 2012

Categorii
poezii

Cincizecime

Cincizecime

Erau toţi împreună, în acelaşi loc
O sută douăzeci şi se rugau cu foc

Deodată un puternic vâjâit s-a auzit
Părea un vânt care deodată s-a pornit
Venea din cer ceva necunoscut!
Care întreaga casă a umplut.
Părea că-s limbi de foc! S-au împărţit…
Şi peste fiecare au venit.
Cu toţii s-au umplut de Duhul Sfânt
Vorbeau în alte limbi de pe pământ
Că Duhul le dădea ce să vorbească
Pe Dumnezeu  să-L preamărească

Din toate neamurile de sub cer
Erau atunci reprezentanţi în Israel

Mulţimea acel sunet când l-a auzit
Pe loc cu totii au încremenit
Dar cum se poate? Este nemaipomenit!
Toţi din casă în altă limbă au vorbit!
-Toţi aceştea sunt Galileieni, i-am cunoscut
Cum de vorbesc în limba-n care ne-am născut?
Mezi, Parţi, Iudei sau prozeliţi
Din Pont, Asia ,Frigia sau Elamiţi
Ne spun despre-a Domnului lucrare
Îi auzim în limba noastră fiecare
Toţi erau uimiţi şi se-ntrebau
Alţii îi luau în râs şi îi batjocoreau
Lăsaţii, între ei vorbeau
Sunt plini de must! De ei râdeau

Dar Petru cu indrazneala atunci s-a ridicat
Şi fără nici o teamă-a-cuvântat

-Bărbaţi Iudei, voi din Ierusalim,
Noi toţi aceştia care-n limbi vorbim
Nu suntem beţi aşa cum aţi vorbit
Ci profeţia lui Ioel acum s-a împlinit.
Aşa vorbit-a Dumnezeu
În zilele din urmă voi turna din Duhul Meu
Fetele, feciorii toţi vor proroocii
Vedenii Eu le voi decoperii
Bătrânii voştrii visuri vor visa
Şi peste robi şi roabe Duhu-Mi voi turna
Voi face semne cum scrie-n Cuvânt
Minuni mari vor fi pe pământ!

****
La Cincizecime asta s-a-ntâmplat
Duhul cel Sfânt atunci s-a revărsat
Şi toţi au fost umpluţi deplin
Cu acest Duh măreţ, divin.
De atunci şi până astăzi Duhul Sfânt
Se tot revarsă pe pământ
Oricine cere poate să-l primească
Pe Dumnezeu in alte limbi sa il slaveasca.