Categorii
poezii

Intrarea în Ierusalim

Intrarea Domnului în Ierusalim ( florii )

Venea pe măgăruş agale
Să intre în Ierusalim,
Ştia că îl aşteaptă-n cale
Moarte, suferinţă şi trădare,
Dar chipu-I strălucea sublim.

Ierusalimul se trezise
Profetul cel vestit sosea
Mulţimea iată se-mbulzise
Că toţi credeau ce li se zise
Că El, Profetul, vindeca!

Ramuri de finic rupeau
Şi-I aşterneau în cale…
La înviat pe Lazăr, îl slăveau!
De bucurie oamenii strigau,
Mărire Ţie! Osanale!

Mărire Împăratului ce vine!
Osana! Oamenii se bucurau,
Doar El se tulburase-n Sine
Ştia cine-L va vinde, cine…
Şi toate acestea îL dureau.

***

„Pentru asta am venit în lume”
Vorbea cu ucenicii Lui
„Chiar pentru ceasu-acesta anume,
Să mor pentru întreaga lume…
Şi apoi la Tatăl să Mă sui.”