Categorii
poezii

Cu Dumnezeu pe metereze

Pe culmi de har plutesc ameţitor
purtată-n unduire de lumină,
De pe pământul trecător,
mă-nalţ în duh, în falnic zbor,
eliberată fiind de orice vină.

Şi curg lumini în sufletu-mi arzând,
se unduiesc, mă înconjoară, mă ridică.
Porţi de adorare-n mine deschizând,
mă contopesc cu Dumnezeu, crezând
în El, sunt liberă de orice frică!

Acolo-n slava slavei negrăite,
unde e doar iubire, pace, cânt,
acolo-s bucurii ce nu pot fi rostite
ci doar în duh pot fi trăite
de cel ce se încrede în Cuvânt.

Amin
Zalau, 21 Nov. 2012
Andreica Greta