Categorii
poezii

Pe poteci de lumină


Picură lumină, coboară mister
În omul de lut, trudit călător,
Coboară semnale, veşti din eter…
Să nu se simtă străin şi stingher
Când sufletul arde de dor!

Poteci de lumini coboară de sus,
O punte ce leagă eternul de lut
Un drum prin lumina fără apus,
Aşa cum poeţii au spus,
Ascult, mă închin şi privesc.

Necuprinse întinderi sorb cu nesaţ
Miliarde de stele mă atrag izbitor,
Ţin galaxiile strânse sub braţ…
o cometă pierdută încerc s-o agaţ,
Vreau să-nţeleg… înainte să mor.

De unde atâta mister şi lumină,
Coboară adesea spre ce-i trecător?
Semnale venite spre lumea de tină
Din veşnicia ce ne este vecină!
Ating omul peregrin… călător.

O clipă adesa şi viaţa-i trecută,
S-a dus pentru veci ce e pământesc,
Vine eterninitatea… cea neştiută!
Toţi ne-o dorim să fie plăcută!
Dar vai, ce puţini se pregătesc!

Greta Andreica
16 Martie 2013

Categorii
poezii

Urcând în lumină spre Tine


” Acolo nu va mai fi noapte. Şi nu vor mai avea trebuinţă nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina. Şi vor împărăţi în vecii vecilor.”(Apocalipsa.22.5)

Urcând în lumină spre Tine,
Cu stele ca nimb scânteind,
M-acopăr cu vântul ce vine
Şi adună toţi sfiinţii plutind.

Iar timpul salută şi pleacă,
Cu nori-n cadenţă păşind,
Că ziua pe veci n-o să treacă
Văd noaptea drumul sfârşind.

Cu mantia densă de umbră,
Se-aşează să doarmă pe veci.
Drumul nopţii aicia se curmă
Cu misterele-i negre şi reci.

Lumina Divină din ceruri răsare,
Isus este soare sublim şi curat!
Nimburi de lumină sclipitoare
Curgând din Hristos, se împart.

Cântă lumina sublima cântare
Şi sfinţii se adună cu ea,
Tristeţea apune plângând şi dispare
S-a dus pe vecie durerea cea grea.

Iubirea domneşte pe plaiul luminii
Ea este esenţa a tot ce e viu
Se adună îngerii şi serafimi…
Trezeşte-te-n grabă, că este târziu!

Amin
Zalau, 07 10 2012

Categorii
poezii

Lumină pe drum


Mă-ndrept către ceruri stângace
Să cer o lumină pe drum
Că-n lumea noastră seară se face
Şi nu vreau să mă pierd nicidecum.

Doresc îndrumare pe drumul ce trece
Pe lângă prăpăstii adânci
Înaintarea e grea, e seară, e rece
Iar eu mă sprijin în treacăt de stânci.

Pericole-n jur mă-npresoară
Iar vântul în dansu-i presară mister,
Seara lumii încet se coboară
În rugă m-agăţ cu sfială de cer.

Te chem o Isuse sădeşte în mine
A Duhului sfinte trăiri,
Înlătură din lăuntru-mi Divine
A firii nătângi plăsmuiri.

Dorit-am mereu să mă-nalţ căte Tine
Mai mult, mai aproape să-ţi fiu
Dar acum este seară Divine
Trimite-mi lumină, că ceasu-i târziu.