Categorii
poezii

Mă iubeşti?

Mă iubeşti?

„Spune-mi Petre dacă mă iubeşti,
Să-ţi dau în grijă straja turmei Mele
Nimic. nimic să nu precupeţeşti,
Oile de lupi să le păzeşti
Că viaţa Eu mi-am dat-o pentru ele.”

Se frământa în sine Petru ruşinat
Că îi vorbea acel ce totul ştie!
Îşi amintea, că-n curte la Pilat,
El îl trădase pe Marele Împărat
Dar, regreta şi de folos dorea să fie.

Şi a pornit el, Petru în lucrare
Dedicat cu totul pentru Dumnezeu
Când umbra-i atingea bolnavu-n cale
Se producea pe loc o vindecare
Căci Domnul onora pe servul Său.
***

Azi te întreabă Domnu şi pe tine:
„Tu ma iubeşti cu-ntreaga ta fiinţă?
Eşti gata să laşi totul pentru Mine,
Şi să dispreţuieşti orice ruşine…
Ca să lucrezi pe ogoru-Mi cu credinţă?”

„De vei răspunde astăzi Da chemării,
În cer ţi-oi răsplătii cum se cuvine.
Însă M-aş bucura s-alergi în largul zării
Din dragoste să te dedici lucrării
Din dragoste să te jertfeşti creştine!”

Amin
Feb. 2011