Categorii
poezii

Mesager


Prooroc, înseamnă să fii dedicat,
Cu trup şi suflet pentru Dumnezeu,
Sa fii mereu numai de Tatăl învăţat,
Dispus să treci cu El prin orice greu.

Prooroc înseamnă să fii gura Lui,
Să mergi pe drum oricât e de gropos
Fără pardon! Să spui mesajul orişicui
Să n-aştepţi niciodata un prinos,

Prooroc înseamnă să mergi drept,
Chiar dacă-ai sa plăteşti cu sânge,
Sa fii de neclintit! Ca inima din piept
Să nu te-nduioşeze când se plânge.

Prooroc înseamnă să dai tot ce ai
Nimic, nicicând sa nu precupeţeşti
Pentru mesajul sfânt atent să stai
Exact să-l spui, să nu greşeşti…

Isaia, Ieremia, Ezechiel, prooroci
Vestiţi… din vremea de demult,
Au fost smeriţi, au fost doar… voci
Si au platit un preţ, i-a costat mult!

Osea, Daniel, Amos si Ioel erau si ei
Trimişi… pentru o vreme pe pământ
A cerului de seamă prooroci şi mesageri
Mereu la dispoziţia Acelui Pururi Sfant!

Jertfindu-se mereu de ei neţinând seama,
Aşa trăiau prooroci-n vremea de demult!
Astăzi… de multe ori rămâne numai forma,
Dar vai! E goală, zăngăne dar n-are conţinut!

Voi cei chemaţi acum în vremea aceasta
Ca sa fiţi mesagerii, trimişii Tatalui de sus
Vă-ndemn s-aveţi traire şi părtăşie strânsă
Cu Iehova Dumnezeu si Domnul nost’ Isus!

amin 07 iunue 2010