Categorii
poezii

Se bucură omenirea!


Se bucură omenirea,cântă zarea,
Un Fiu, un Dumnezeu ni s-a născut!
Ce ne-a adus în dar salvarea
Şi mântuire pentru cel pierdut

Venit din lumea cea astrală,
Pe drum de profeţii şireag,
Adus-ai bucurie şi îndrăzneală
Pentru omul care rătăcea pribeag.

O Doamne ne-nchinăm cu toţii,
La ieslea Ta smeriţi venim,
Bunicii cu părinţii şi nepoţii
Te lăudăm Isus şi-ţi mulţumim.

Că ne-ai adus în dar iertare
Murind o Doamne pentru noi
Azi, te adorăm şi-n închinare,
Îţi mulţumim c-ai înviat apoi.

Că nu este altul ca şi Tine
Mai sfânt, mai glorios, mai minunat!
Cu magii şi păstorii din vechime
Cerul întreg atunci s-a închinat.

Mărire sus în ceruri pe vecie!
Colindăm în ger cu toată bucuria,
Că ni s-a dat o sfântă Împărăţie,
Că a venit la noi Isus, Mesia!

Zalau,23 Decembrie 2012
Greta Andreica

Categorii
poezii

Pruncul sfânt


„Astăzi, în cetatea lui David, vi S-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul.
Iată semnul, după care-L veţi cunoaşte: veţi găsi un Prunc înfăşat în scutece şi culcat într-o iesle.”(Luca 2, 11-12)

E craciun din nou pe plai,
Sărbătoarea bucuriei.
Vin colindători cu alai
Se colindă-n dulce grai
Frâu se dă copilăriei.

Ne amintim că s-a născut
Într-o iesle Pruncul Sfânt,
El cel fără de-nceput
S-a născut umil, tăcut,
Să ne aducă Sfânt Cuvânt.

Dezbrăcatu-s-a de slavă
Ca să vină pe pământ,
Să schimbe fiinţa firavă,
Omul, fiinţa mică slabă
Să îl facă sfânt, sfânt, sfânt!

Slavă lui Isus Mesia!
Ce venit-a pentru noi,
Ca s-aducă bucuria,
Să ne redea veşnicia
Ca să fim în cer eroi.

Astăzi colindăm cu toţii,
Ne-amintim de pruncul sfânt
Şi bunicii şi nepoţii,
Îl glorificăm cu toţii
Că s-a născut pe pământ.

amin
Zalau, dec. 2010

Categorii
poezii

Stea în răsărit

Ai coborât din lumile astrale
Pe cosmica potecă ai venit,
Iar minunata veste a întrupării Tale
A dat-o steaua care-a răsărit.

Trei magi au urmarit a Ta venire
Ca astrele vestit-au din belşug
Că se va naşte-un Împărat în omenire
Care zdrobi-va orice apăsare, orice jug.

Tu fiu de Dumnezeu, fără asemănare
Te-ai întrupat în pumnul de pământ
Ca să transformi fiinţa trecătoare
Prin jertfa Ta şi prin Duh Sfânt

Ai apărut în ieslea cea umilă
Tu fiu de Dumnezeu, şi Împărat!
Trăind în lumea care îţi era ostilă
Ca să răscumperi omenirea din păcat.

Te-ai dat pe Tine pildă de-ascultare
Că-n toate ai trăit curat, fără păcat
Ca omul cel teluric, fiinţa trecătoare,
Cu Dumnezeu să poată fi împăcat!

Tu Stea Divină ce-ai venit în lume
Ca Om, ca Prinţ, ca Dumnezeu
Ne închinăm în sfântu-ţi Nume…
Ajută-ne să te adorăm mereu!

Amin
dec, 2010.