Categorii
poezii

Pescuirea minunată

(Fotografia: http://ciucanu.com),

După o noapte de-osteneală,
Apostolii n-au pescuit nimic,
Fusese o noapte ca de smoală
Fără folos… ce pot să zic.

-„Aruncă mreaja-n partea dreaptă
Înspre adânc mergând nainte”
Petru spre Domnul se-ndreaptă
Când auzi a Lui cuvinte.

-„Noi toată noaptea am trudit
Muncind în întuneric gros,
Degeaba însă am ostenit
Că totul a rămas fără folos

-„Dar la porunca-Ţi”, spuse Petru
-„Am să arunc mreaja chiar fără credinţă
Eu cunosc marea ca un batimetru
Dar mă smeresc şi fac a Ta voinţă.”

Au tras afară mrejele cu peşte
Şi gata erau să se rupă toate,
Atuncea când Isus vorbeşte
Chiar imposibilul se poate.

Au tras cu toţi de mreje cu putere
Le-au scos abia, le-au scos cu greu,
Cel ce poruncise, venea din alte sfere,
Că nu era un om,ci era Dumnezeu!

-„Doamne pleacă de la mine!”
Zise Petru lui Isus Hristos.
-„Faţa mi se umple de ruşine
Sunt doar om, şi sunt un păcătos”.

-„Lasă Petre barca ta şi marea,
Pescar de oameni ai să fii,
Atât cât va cuprinde zarea,
Tu mântuirea sfântă vei vesti”.

Toate s-au împlinit aşa cum zise,
După cincizecime şi umplerea de sus,
Petru, aşa cum i se profeţise,
Rămase în slujba lui Isus.

Amin
Zalau,27 ianuarie 2012

Categorii
poezii

Petru

P e t r u

Om al marii, năvalnic în simţire,
Însă când de la peşte a fost chemat,
A fost marcat de-a Domnului iubire
Ce i-a pătruns in piept şi în gândire,
Că totul a lăsat…. şi L-a urmat.

I-a fost alături în întreaga Sa lucrare
Şi L-a iubit mai mult decât ceilalţi
Sărea-nainte cu avânt,dar şi necugetare
Prin Duhul a rostit că, Domnul este mare!
Că este fiul Dumnezeului cel PreaÎnalt

Şi s-a apropiat momentul răstignirii,
Când Petru a spus:”eu nu te părăsesc”
Dar pus în teasc n-a rezistat zdrobirii
Căci teama şi-ndoiala i-au fost zbirii
Iar el s-a lepădat de Domnul său ceresc

Atunci Isus şi-a întors privirea
Şi ţintă s-a uitat în ochii lui
A înţeles că-n hăţuri l-a prins firea
Când a cântat cocoşul sa produs trezirea
Şi Petru s-a căit amar de lepădarea lui

După înviere Domnul l-a-ntrebat pe nume
Cât oare, Petre cât anume mă iubeşti?
Mă iubeşti mai mult decât orice pe lume?
Că Eu sunt cel care ţi-am dat un nume
Şi în lucrare te trimit să îmi slujeşti.

Şi a venit şi ziua cincizecimii, iată
Când Duhul Sfânt a coborât aicia jos,
Iar Petru a fost umplut de-n dată
Fiinţa-ntreagă cu putere i-a fost echipată
El n-a mai fost nici laş şi nici fricos.

Om aspru care s-a luptat cu marea,
Cu… temeri ce-împotrivă îi stăteau
Dar a învins, căci a avut menirea
Să fie stâlp! Asta i-a fost chemarea!
Iar cei din jur privind se minunau

***
Astăzi te cheamă Domnul şi pe tine
Să te-nrolezi în marea Sa lucrare,
De ai să-L accepţi, de nu-ţi va fi ruşine,
El îţi va transforma viaţa-n bine
Iar sus în cer răsplata-ţi va fi mare!

Categorii
poezii

Umblând pe ape

Pe ape...

Vâsleau de zor pe mare ucenicii,
Iar valurile se zbăteau năucitor.
Încercau să ţină echilibrul bărcii
Însă aveau nevoie acum de ajutor.

Ştiau că Domnul a rămas pe ţărm
Ca să se roage singur la o parte.
Stihiile şi vântul băteau ferm,
Spre un dezastru se părea să-i poarte.

Dar deodată-n faţa lor pe ape,
Apare o fiinţă ce sfida natura
O văzură clar, atât de aproape!
Încât au ţipat toţi cu toată gura.

„E o nălucă!” Ziceau unu către altul,
Înspăimântaţi şi îngroziţi de ce vedeau,
Nu ştiau că este ISUS Preaînaltul!
Cuprinşi de teamă cu valul se luptau.

„-Eu sunt” le spuse Domnul, „nu vă temeţi!
Natura întreagă pot să o supun,
Voi trebuie din inimă să credeţi
Şi veţi vedea înfăptuit ceea ce spun”.

-„De eşti Tu Doamne” spuse Petru
-„Porunceşte-mi ca să vin la Tine”
-„Da vino, haide îndrăzneşte Petru
Credinţa ta pe val te ţine”

Şi se ridică Petru înfrigurat
Începe a paşi timid pe ape
Şi e cuprins de exaltare, e mirat!
Că apa stâncă se făcu sub talpe!

Călca pe ape falnic maiestuos
El şi Isus umblau pe ape împreună
Dar.. se uită la valuri,deveni fricos
Că se zbăteau grozav, şi ce furtună!

-„O Doamne scapă-mă că mă afund”
Se înspăimântă, strigă cu-nfrigurare
-„Apucă mâna mea, că iată Eu te prind
De ce te-ai clătinat în încercare?”

-„Puţin credinciosule, hai te ridică!
De ce te-ai îndoit şi teama te-a cuprins?
Pe apă calcă cu îndrăzneală, fără frică
Cât eşti cu Mine! Eşti de-neînvins!”

***

Când barca ta e clătinată de furtună
Îţi spune Domnul că iţi stă aproape
Să nu te înspăimânţi când norii se adună
Că El Stăpân e şi astăzi pe ape!

amin
Zalău, nov. 2010