Categorii
poezii

Vestitorul

De sub zăpezile troiene
apare iată mititel,
prin liziere, prin poiene
Întâiul fir de ghiocel!

El e plăpând, abia se vede,
ca firul ierbi, subţirel,
cu tulpiniţa lui cea verde
micuţul fir de ghiocel.

Pământul reavăn se trezeşte
mustind încă după dezgheţ.
întâiul mugur se zăreşte
Şi-un ghiocel micuţ răzleţ.

E vestitorul ce ne spune
că a trecut iarna cea grea,
Că vremea ei acum apune
Că primăvara va apărea!

Micuţul ghiocel străbate
prin stratul alb şi gros de nea
petalele o să-şi arate
când soarele ce va apărea.

Ca el la fel şi tu creştine,
poţi birui prin tot ce-i greu,
Că e o forţă ce te ţine
E bunul nostru Dumnezeu!

Te du-nainte cu credinţă
oricât de grea e calea ta
şi-o să ajungi prin biruinţă
acolo sus în ţara Sa.

de Greta Andreica

Categorii
meditaţii

Renaştere

PRIMĂVARA

După o iarnă grea obositoare, parcă mai mult ca altădată aşteptăm primăvara, cu soare şi căldură când totul revine la viaţă.
Copacii înmuguresc, înverzesc, iarba creşte şi întreg pământul se acoperă cu verdeaţă.
Privind minunea înmuguririi, a revenirii la viaţă a natutrii întregi am înţeles că, Dumnezeu prin aceste cicluri prin care natura trece dintr-o formă în alta, ne vorbeşte, pentru a ne întării credinţa că există o înviere din morţi.
Aşa cum natura învie, revine la viaţă în fiecare primăvară, atunci când va veni Isus Domnul vieţii şi noi vom reveni la viaţă împreună cu El, dacă am şi murit împreună cu El în timpul vieţii pământeşti.
Noi experimentăm o înviere spirituală aici pe pământ, o transformare făcută prin credinţă de Duhul Sfânt.
„Pe voi, care eraţi morţi în greşelile voastre şi în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viaţă împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greşelile..”(Coloseni 2:13)
“Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.” (Efeseni 2:8-9)
Aceasta este dovada cea mai grăitoare că vom avea parte de o înviere în trup atunci când va veni Mirele nostru Isus Cristos.
„Şi dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi, va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi”. (Romani 8:11)
Bucurându-ne de primăvara care aduce la viaţă întreaga natură să ne întărim credinţa noastră în Isus Domnul, să ne îmbrăcăm în
“Omul cel nou, care se înoieşte spre cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a făcut.” (Coloseni3v10)
Ca într-o zi să avem parte de prima înviere,
„Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au parte de întâia înviere! Asupra lor a doua moarte n-are nici o putere; ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos, şi vor împărăţi cu El o mie de ani. ” (Apocalipsa 20:6)
Şi astfel să trăim veşnic în prezenţa lui Dumnezeu.