Categorii
poezii

Psalmul 130

Din fundul adâncului Te strig,
Întoarce faţa Ta spre mine…
Este noapte, şi îmi este frig,
Sufletul tânjeşte după Tine.

Cine ar rămâne în picioare
Fără Îndurarea-ţi mare?
Nelegiuirea mea mă doare,
O Doamne, adu a Ta iertare!

Făgăduinţa Ta m-alină,
Nădăjduiesc în ea mereu!
Prin Har ierta-vei a mea vină
Să am odihnă-n duhul meu.

Mai mult decât aşteaptă
Străjerii zorii dimineţii,
Te cheamă a noastră şoaptă
Pe Tine Domn al vieţii.

Tu singur Doamne dai iertare,
Ca omul să se-ncreadă-n Tine,
Adu înviorarea-ţi mare…
Învaţă-mă, să fac doar bine!

Tu vei răscumpăra poporul
Cu al Tău belşug de îndurare,
În Tine e nădejdea, dorul,
Să ne ridici din neagra vale.

amin
31 august