Categorii
poezii

Mantaua

La Roma-n închisoare
Bătrânul Pavel scrie
Ştia că şi-a sfârşit cărarea
Că şi-a-ncheiat aici lucrarea
Se pregătea de veşnicie

„M-am luptat lupta cea bună
Alergarea aproape-i de sfârşit
M-aşteaptă veşnica cunună
În ceruri Domnu să mi-o pună
Credinţa cu sfinţenie-am păzit”

„-Caută de vino mai curând”
Lui Timotei aşa îi scrie
„Toţi m-au părăsit pe rând
Domnul să le ierte acest gând
Păzeşte-te de cei cu viclenie

Din Troua de la Carp, adu-mi mantaua
Şi cărţile din piele
Dar vino cât se vede steaua
Nainte ca să cadă neaua
Că te aştept cu ele”

Dar iarna a venit cu ger
Iar Pavel nu avea mantaua
Dar Domnul l-a chemat la El
Murind martir plecă la cer
Şi nu mai simţi neaua

Acum