Categorii
poezii

Lângă calendar

Doar o secundă este viața
Când o compari cu veșnicia,
De ea însă depinde unde
Ne vom petrece noi vecia!

Acum la finele de an
Când fiecare se gândește,
Socoate tot ce ai făcut
La iesle și la cruce te smerește.

Dacă vom da noi socoteală
De fiecare vorbă spusă,
Nu e de joacă cu credința
Cu Mântuirea nouă adusă!

Dacă suntem aici, încă avem har,
Iertare să ne cerem cu credință
Ca Dumnezeul Cel din veșnicii
Să ne îmbrace-n sfântă biruință.

Un an s-a dus pe-a vremii cale
Cum l ai trăit te întreabă bine
Cât ai jertfit pentru credință
Și cât timp ai dat plăcerii tale?

Cât ai luptat pentru înfrânare
Câtă mândrie ai încă în tine
Câtă dorință de afirmare?
Te cercetează azi, Socoate bine!

Că Dumnezeu este atât de Sfânt
Ne vrea să fim a Lui în intregime
Nu vrea procente nici frânturi
Ne vrea cu totul sfinți, în profunzime!

Azi lângă calendar să ne smerim
Să renunțăm la ce e pământesc
Pentru Hristos să ne angajăm
Ca El să ne transforme în omul cel ceresc.

Ca doar trăind de aici de jos
Viață cerească în fiecare zi
Și un caracter dumnezeiesc
Cerul glorios vom moșteni.

Bedford. 30.12.2020

Categorii
poezii

Zbor

Ne raportăm la ani si la decenii
Ne măsurăm realizările in timp,
Tot adunând ne umplem pumnii
Si zilnic alergăm precum nebunii
Uitând c-avem aici doar un răstimp.

Există-n noi o lume de dorinţe
Visuri ne împing spre mai departe
Purtăm în noi înalte năzuinţe
Dar şi dureri, amare suferinţe,
Si între toate viaţa se împarte.

Tot alergând mereu spre înainte
Muncind noi dăm pămantului ocol
Si adunam şi lucruri şi cuvinte
Aur, relatii, haine, asezaminte….
Dar când privim căuşul palmelor e gol!

Prea târziu ne amintim de Sfânta Lege
Uităm că suntem trecători,
Biblia ne învată drept a merge
Ce este bine-n viaţă a alege
Dar carnea ne robeşte deseori.

Se schimbă anul, altul îl urmează,
Timpul îşi continuă mersul ştiut.
Cât mintea noastră încă pedalează
Cât conştiinţa ne mai este trează
Să-l acceptăm pe Cel fără Început.

Greta Andreica 30 12 2015