Categorii
poezii

Analiză

Fiindcă după omul din lăuntru îmi place Legea lui Dumnezeu
dar văd în mădularele mele o altă lege, care se luptă împotriva
legii primite de mintea mea şi mă ţine rob legii păcatului
care este în mădularele mele. ” Rom. 7 v 22-23

timpul e la asfintit

Sunt curat în în gânduri uneori
Şi… deşi am o năvalnică fire,
Cuvintele-mi sunt calde deseori,
Însă am… restanţe mari la iubire

Atâtea intenţii bune avut-am pe drum!
Dar iubire şi fapte… atât de puţine
Ce visuri măreţe sfârşit-au în scrum!
Privind înapoi… îmi este ruşine.

Se zbate-n mine-o lume întunecată
Cu pofte, cu plăceri şi cu dorinţi,
Care vrea să iasă… să se arate,
Constrânsă, tace şi strânge din dinţi.

E un amestec de sfinţenie şi noroi,
În lăuntru-mi sunt două lumi diferite…
Care luptă mereu în continu război,
Să scoată la suprfaţă idei şi oferte.

Şi ce amarnic… voi plăti odată
Atâta amăgire ce în mine am produs.
Atâta neveghere, fire nepredată,
Vorbărie goală, un „eu” nesupus.

Urlă marea, munţii se despică
Timpu se grăbeşte, e spre asfinţit
Depărtarea arde, sfinţii se ridică…
Doar eu stau pe loc… tot nepregătit!

Amin
Zalău,20 dec. 2010