Categorii
poezii

Credincioşie

„Căci mare este bunătatea Lui faţă de noi, şi credincioşia Lui ţine în veci.”( Ps.117 : 2)

Tu eşti acelasi Doamne mare
Eşti neschimbat, statornic eşti,
Nu ai în Tine umbră de mutare
Iubeşti mereu pe fiecare…
Credincioşia noastră-o răsplăteşti.

Că pus-ai şi în noi credincioşie,
Să Te urmăm în faptă şi-n cuvânt.
Pe Isus l-ai trimis ca mărturie vie
Şi pildă sfântă de credincioşie
Când jertfă fost-a pe pământ!

Credincioşia Ta, o Doamne Dumnezeu
Îmi dă nădejde-n clipe grele,
Când n-am putere în drumul meu
Tu mă ajuţi constant, mereu,
Să pot să mă ridic din rele.

O Dumnezeu! Nu-i altul ca şi Tine
Statornic să rămână în tot ce-a spus,
Mă înfior când mă gândesc mai bine
De câte ori eu ţi-am adus ruşine
Când Tu-mi promiţi tot cerul Tău de sus.

Dar într-o zi Te-oi întâlni Părinte
Şi voi vedea că tot ce ai promis,
Aşa precum stă scris în Sulurile Sfinte
Făgăduinţe spuse prin cuvinte
Tu ai să-le împlineşti precum e scris!

a m i n
Zalău, oct. 2010