Categorii
poezii

Se apropie sfârşitul…

dezastre

Pe un tărâm creat pentru a fi Eden,
Grădina Domnului înmiresmată…
Veni atâta rătăcire, ură şi blestem
Pentru un Om, creat a fi suprem
Când de păcat fiinţa i-a fost subjugată.

Şi au trecut milenii peste Terra…
Cu-ncărcătura lor de ură şi păcat,
Mii de generaţii colindat-au sfera,
Sorbind păcat… au căutat himera
Neascultând pe Dumnezeu, s-au înşelat.

Dar a venit aicea jos în lume,
Chiar Fiul Dumnezeului Preasfânt
Să moară pentru omenire anume,
Şi oricine va crede-n Sfântu-I Nume
Să fie mântuit pe acest pământ!

Sunt două mii de ani de când se strigă
Că vine-o zi când tot se va sfârşii,
Obscurul ce domneşte pare să împingă
La dezbinare, încleştarea s-o încingă
Dar cine. cine oare s-o trezi?

Că semnele ce fost-au profeţite-n vreme,
Cu exactitate de secundă se-mplinesc
Cuprinsă de seisme şi dezastre geme
Planeta, zvârcolindu-se cumplit se teme
Că pentru ea orice speranţe se sfârşesc!

A început sfârşitul pentru omenire
Azi toţi privim al vremilor apus,
Căci toate semnele ne dau de ştire
Că se apropie sublima întâlnire…
A celor credincioşi cu Regele Isus

amin

Categorii
poezii

R ă p i r e a


Ceru-ntreg străluce de lumină vie
Chiar în plină noapte totu-i luminat
Iar pe nori se arată cu a lui solie
Mirele cel sfânt Domn şi Împărat!

Trâmbiţe răsună tare-n depărtări,
Cei ce au peceta zboară spre Isus!
Părăsesc pământul pentru alte zări
Aşa cum profeţii prin Cuvânt au spus.

Morţii din morminte ies acum afară,
Îmbrăcaţi în slavă, şi în nemurire!
Au trăit în Domnul iar acuma zboară,
Către alte plaiuri, către fericire!

Oştile se adună, cerul străluceşte!
Când pe nori apare Prinţul cu alai,
Omenirea acuma, iată se trezeşte!
Vai! Există toate, iad şi cer şi rai!

Disperaţi aleargă fără de nădejde,
Cei rămaşi, care au un legământ…
Au înţeles acuma că raiul se pierde,
Dacă nu asculţi, în totul de Cuvânt!

Supărare mare! Toţi realizează
Că pierdută-i şansa de-a intra în cer,
Ranguri şi averi, iată nu contează,
Că-ntr-o zi acestea, toate ard şi pier!

Se aud regrete, plânset şi durere,
C-au pierdut chemarea, minunatul har
C-au trăit prin fire şi nu prin „Putere”
Iar acuma totul, totul e-n zadar!!

Amin
Zalau, ian. 2011